DAUkey робототехника мектебі

MICROSOFT Kaspersky CISCO ORACLE D-Link Академия Huawei ICT Schneider Electric УНЛ при НТЦ "ПИБ"

DAUkey роботехника мектебі - 2016 жылдың 4 шілдесінде АЭжБУ базасында орта және жоғары сынып оқушыларына (12 жастан 18 жасқа дейін) арналған үйірме.

Мектептің миссиясы жоғары сынып оқушыларының жаратылыстану мен робототехникаға деген қызығушылығын оята отырып, Қазақстанда инновациялық мәдениетті қалыптастыру болып табылады.

Мектептің мақсаты DAUkey роботехника мектебі ғылым мен техникаға қызығушылықты дағдыландыру, адам қызметінің осы саласындағы перспективаларды көрсету, сондай-ақ табысты инноваторлар үшін қажетті негізгі дағдыларды дамыту (проблемаларды көре және шеше білу, командада жұмыс істей білу, коммуникативтік дағдылар, түрлі құралдармен жұмыс істеу дағдылары) болып табылады.

Курс сонымен қатар логикалық ойлауды, техникалық өнімді-модельді өз бетінше құру дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Робототехниканы оқыту оқушыларға 21 ғасырдағы техника мен технологияның жаңа жетістіктерімен танысуға мүмкіндік береді. Кез-келген роботтың мәні - процессор базасы мен бағдарламасы бар аппараттық құралдар (немесе бағдарламалар жиынтығы). Arduino модулінде бағдарламалауды үйреніп (және бағдарлама модульді қолданудың барлық салаларына қатысты көптеген мысалдармен келеді), студенттер роботтарды қамтитын қызықты және пайдалы электронды құрылғыларды жасауға дайын болады. Курс сенсорларды зерттеуден және орта мектеп оқушыларына қол жетімді қарапайым жобалар жасаудан басталады. Arduino қызықты жобасымен танысқаннан кейін, оқушылар болашақ мамандығы бойынша робот жасауды таңдайды. Зерттеу пәні Arduino есептеу платформасына негізделген басқарылатын электрондық құрылғыларды дамыту, жобалау және бағдарламалау принциптері мен әдістері болып табылады.

Курс бағдарламасы 3 бөлімнен тұрады: теориялық, практикалық (бағдарламалау, құрастыру), шығармашылық - шығармашылық жобаны жасауға арналған уақыт (бос уақыт).

Біздің мектепте инженерлік дағдыларды игерумен 100-ден астам оқушы айналысады. DAUkey роботехника мектебінің мамандары 3 бірегей курсты, 96 сағаттан 64 сабақты әзірледі. Әдістеме заманауи робототехника мен педагогикадағы әлемдік үрдістерге байланысты үнемі жақсарып келеді.

DAUkey робототехника мектебінің оқытушылары «Электроника және робототехника» кафедрасының робототехника саласындағы үздік мамандары: ЭАР кафедрасының оқытушысы, техника және технология магистрі Еркебұлан Нұрғизат; Аспап жасау мамандығы бойынша студенттер мен магистранттар– Карина Есбукенова, Қайсарәлі Қадыржан.

Әр топ үшін сабақтар аптасына екі рет сәрсенбі және сенбі күндері 1,5 сағаттан Б корпусының 424-кабинетінде өткізіледі.

Бірінші және екінші деңгейдің ұзақтығы - 2 ай, үшінші деңгейдің ұзақтығы - 4 ай. Әр деңгей аяқталғаннан кейін оқушыға робототехника курсының аяқталғанын растайтын сертификат беріледі.