Абсатарова Бибигуль Рыскуловна

Аты-жөні: Абсатарова Бибигуль Рыскуловна

Лауазымы: аға оқытушы

Кафедрасы: IT-инжиниринг


Труды: Модель распределенной виртуальной среды для обмена результатами; УДК 378, ISBN 978-601-214-152-8. Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании: состояние и перспективы развития, стр. 143-154.; Задача оптимизации распределения заказов и реализация ее в MS EXCEL; Оқытудың инновациялық технологияларын пайдалану ерекшеліктері; Исследование 3D форматов хранения данных в прикладных интеллектуальных системах; Авторлық құқығы мен өзгерісін тексеру үшін электрондық қолтаңбаны қолдану; Педагогикалық ЖОО студенттерінің ақпараттық технологиялық құзіреттілігін қалыптастыру мәселелері; Ішкі бақылау жөніндегі ақпарат алуды автоматтандыру; Криптографические методы защиты информационных систем.; Ақпараттық-коммуникативті технологияны оқу процесінде қолдануда оқушылардың таным белсенділігін арттыру; Білім беру мазмұнында Scratсh (Скретч) ортасының алатын орны; DEVELOPMENT OF A METHOD FOR DESIGNING INFORMATION SYSTEMS FOR ENERGY COMPANIES;