Аты-жөні:

Лауазымы:

Кафедрасы:


Труды:

ENERGO UNIVERSITY