Жұмағулова Шолпан Пернебайқызы

Аты-жөні: Жұмағулова Шолпан Пернебайқызы

Лауазымы: аға оқытушы

Кафедрасы: IT-инжиниринг


Труды: The models and algorithms for interaction of software agents.; Алгоритмы взаимодействия программных агентов.;