bachelor

БАКАЛАВРИАТ

magistracy

МАГИСТРАТУРА

doctorate

ДОКТОРАНТУРА

КОЛЛЕДЖ

КОЛЛЕДЖ

courses

ҰБТ КУРСЫ

courses

ЖАТАҚХАНА

АЭжБУ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ Барлық жаңалықтар
ХАБАРЛАНДЫРУ Барлық хабарландырулар
19/01

2022 жылы берілген өнертабыстарға жарамды патенттері бар патент иелері арасында... Оқу

01/09

Қазақстан Республикасының ЖОО-да талапкерлер мен білім... Оқу

03/07

Жаратылыстану-ғылыми және техникалық ғылымдар, педагогикалық  (тек... Оқу

22/05

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің... Оқу

19/05

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және... Оқу

12/05

ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы №613
Бұйрығымен және... Оқу

27/04

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті»... Оқу

27/04

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ» КЕ АҚ Әскери істерОқу