We are against corruption

Стратегия "Казахстан-2050" (на русском)
Стратегия "Казахстан-2050" (на казахском)
Указ Президента Республики Казахстан об антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы (на русском)
Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ҚР Заңы
Закон РК О противодействии коррупции
Об утверждении антикоррупционного стандарта по обеспечению открытости и прозрачности в организациях высшего и (или) послевузовского образования
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы ашықтықты және айқындықты қамтамасыз ету жөніндегі жемқорлыққа қарсы стандартын бекіту туралы
Антикоррупционный стандарт по обеспечению открытости и прозрачности в организациях высшего и (или) послевузовского образования (глава 1)
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы ашықтықты және айқындықты қамтамасыз ету жөніндегі жемқорлыққа қарсы стандарты (1-тарау)
Закон РК О порядке обращения юридических и физических лиц
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау туралы ҚР Заңы
План мероприятий по противодействию коррупционных действий Университета на 2020 г.
План мероприятия по внедрению Антикоррупционного стандарта по обеспечению открытости и прозрачности МОН РК от 05.05.2020 г.
Антикоррупционная политика
Политика разрешения конфликта интересов
Карта коррупционных рисков АУЭС
Антикоррупционный стандарт