Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау6B11201 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры


Бейіндік пәндер: математика, физика


Оқыту тілі: қазақ, орыс

Оқу бағдарламасының мақсаттары : Қазақстан Республикасының өндірістік және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өмір қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы кәсіби біліктілігі бар кадрларды дайындау; жоғары кәсіби білімнің екінші сатысына көшу үшін шығармашылық әлеуетті, бастамалар мен инновацияларды дамыту


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

Жылу энергетикасындағы өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік, Электр энергетикасындағы өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік


Кәсіби қызмет саласы Әскери-өнеркәсіптік кешенді, индустрияны, ауыл және коммуналдық шаруашылықты, өндіріс және тұтыну салаларын, тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайларда қорғау саласындағы мемлекеттік органдарды, экологиялық қызметтерді қоса алғанда, экономиканың барлық салалары кәсіптік қызмет саласы болып табылады.


Кәсіби қызмет объектілері
Кәсіби қызмет объектілері табиғат құраушы, техногендік, әлеуметтік, ақпараттық жүйелерге және олардың құрауыштарына әсер ететін кәсіпорындар мен ұйымдар; су, жер, биотикалық және өзге де ресурстар; тіршілік ету қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды айқындайтын факторлар; технологиялық жүйелерді, желілерді әзірлеумен, енгізумен және пайдаланумен және төтенше жағдайларда қорғаумен айналысатын; өрт, экологиялық, химиялық, радиациялық және басқа да қауіптердің алдын алуға мүмкіндік беретін кәсіпорындар мен ұйымдар, жобалау-іздестіру институттары, бюролар, фирмалар және т. б. меншіктің әртүрлі нысандары.


Кәсіби қызмет пәндері
Тіршілік қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, төтенше жағдайларда қорғауды қамтамасыз ететін инженерлік құрылыстар, жабдықтар, ақпараттық жүйелер және бағдарламалық өнімдер кәсіби қызметтің мәні болып табылады.


Кәсіби қызмет міндеті

-кәсіби деңгейді арттыру;

-тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және төтенше жағдайларда қорғау саласындағы заңнамалық, нормативтік-құқықтық және өзге де құжаттардағы өзгерістер туралы басшылық пен персоналды хабардар ету;

-тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, еңбекті қорғауға және қоршаған ортаны қорғауға қатысты нұсқаулықтар мен басқа да құжаттарды әзірлеу;

-төтенше және апаттық жағдайларды болдырмауға, сондай-ақ олардың зардаптарын жоюға байланысты жұмыстарды жүргізуге қатысу;

-нормативтік-техникалық, нормативтік-экологиялық, есептік және өзге де құжаттаманы жасау;

-жұмыс аймағының және қоршаған ортаның жай-күйін талдау және болжау.


Материалдық-техникалық база

А-117 зертханасы - "Өнеркәсіптік санитария және еңбек гигиенасы"

1. "Дымқыл шаңды ұстау" оқу-зертханалық жабдығы

2. Газ шығарындыларын зерттеу бойынша зертханалық қондырғы

3. Жарықтандыруды зерттеу бойынша зертханалық стенд

4. Өндірістік үй-жайлардағы Шу мен діріл деңгейін зерттеу және нормалау жөніндегі зертханалық стенд

5. Ауаның шаңдануын анықтау бойынша зертханалық стенд

6. Газ тазарту құрылғыларының жұмысын зерттеу және зерттеу бойынша зертханалық қондырғы

7. Өндірістік үй-жайлардың ауасындағы зиянды заттарды анықтау және нормалау жөніндегі зертханалық стенд

8. "Жарықтандыру" зертханалық стенді

9. "Өндірістік үй-жайлардың метеорологиялық жағдайларын зерттеу" зертханалық стенд

10. "Өндірістік үй-жайлардың ауасындағы зиянды газдардың құрамын анықтау" зертханалық стенд

А-119 зертханасы - "Электр қондырғыларын пайдалану қауіпсіздігі"

1. "Суды тазарту" оқу-зертханалық жабдығы

2. "1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы Электр қауіпсіздігі"зертханалық стенд

3. "Электр қондырғыларының қорғаныш жерге тұйықталуын зерттеу" зертханалық стенді

4. "Нөлдеу тиімділігін зерттеу" зертханалық стенді

5. "Адам денесінің электр кедергісін зерттеу" зертханалық стенді


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

- "KEGOC" АҚ;

- "ҚазМұнайГаз өндірісі" АҚ;

- "Қазақ мұнай және газ ғылыми-зерттеу және жобалау институты" АҚ

- "Төтенше жағдайлар департаменті" ММ;

- "АнтАл" ЖШС;

- "АлЭС"АҚ;

- ҚР ІІМ Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің "Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" өрт сөндіру бөлімдері;

- "НефтеСтройСервис" ЖШС;

- "Caspian Logistic & Procurement"ЖШС

- "Теңізшевройл" ЖШС;

- "Интергаз Орталық Азия" АҚ

- "Азия газ құбыры" ЖШС;

ENERGO UNIVERSITY