Телекоммуникациялық технологияларТүлекке 6B06201 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығы бойынша «Техника және технология бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.


Бейіндік пәндер: физика+математика


Оқыту тілі: қазақ,орыс,ағылшын


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:


Кәсіби қызмет саласы Қашықтықта ақпарат алмасуға, ақпаратты электронды құралдармен түрлендіруге жағдай жасауға бағытталған адамзат қызметінің технологиялары, құралдары, тәсілдері мен әдістер жиынтығын қамтитын ғылым мен техника саласы.


Кәсіби қызмет объектілері
- ақпараттық, коммуникациялық технологияларды қолданатын және сигналдарды, жазбаша мәтіндерді, кескіндерді, дыбыстарды қабылдау мен таратудың барлық түрлерін қамтамасыз ететін технологиялық жүйелер, аппараттық құралдар, компьютерлер жұмыс істейтін кәсіпорындар, кешендер, мекемелер, білім беру ұйымдары, бизнес құрылымдар және басқа объектілер, сымды, радио, оптикалық ақпарат құралдары арқылы, сондай-ақ ақпаратты электрондық құралдармен немесе басқа жүйелермен түрлендіру: ақпараттық-коммуникациялық жүйелер; оптикалық диапазонды қоса алғанда, көп арналы телекоммуникациялық жүйелер; спутниктік, радиорелелік және ұялы байланыс жүйелерін қоса алғанда, радио байланыс жүйелері мен құралдары; дыбыстық және теледидарлық тарату, электро-акустика және сөйлеу информатикасы, мультимедиялық жабдықтар мен жүйелер, құрылғылар; деректерді беруге арналған жүйелер, құрылғылар мен жабдықтар; электронды, соның ішінде басқару құралдарын, ақпаратты түрлендіруге арналған компьютерлік жүйелер; телекоммуникациядағы менеджмент және маркетинг; телекоммуникациялық құрылғыларды пайдалану және оларға қызмет көрсету басқармасы.


Кәсіби қызмет пәндері
телекоммуникациялар; радио байланысы; теледидар; хабар тарату; радар және навигация; радио бақылау, тарату және қабылдау орталықтары, телемарказ; ұялы байланыс; радиотехниканың арнайы құрылғылары; электронды және компьютерлік; микроконтроллерлер мен компьютерлермен басқарылады.


Кәсіби қызмет міндеті

-тораптар мен элементтерді жобалау;

-жүйелерді, құрылғылар мен желілерді жобалау;

-жүйелердің, құрылғылардың, желілердің жұмысы;

-жабдыққа сервистік қызмет көрсету;

-жабдықты монтаждау және іске қосу;

-сүйемелдеу;

-тестілеу;

-бағдарламалық және / немесе аппараттық қорғауды қамтамасыз ету.


Материалдық-техникалық база

«Телекоммуникациялық жабдықты радиожабдықтауды оқыту» зертханасы;

«Инфокоммуникациялық технологиялар және жүйелер» зертханасы;

 Компьютерлік класс;

Профессор Т.К. Бектыбаев атындағы уәкілетті D-Link оқу орталығы және «Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер» зертханасы, 2 аудиториядан тұрады:

Профессор А.Д. Джангозин атындағы Iskratel компаниясының өкілетті оқу орталығы және «Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер» зертханасы;

IoT және M2M технологияларын оқытуға арналған LORA жабдықтар;

«Мобильді байланыс жүйелері» зертханасы;

 «Ақпараттық технологиялар» зертханасы, компьютерлік сынып;

 Pentium – 4 компьютерлеріне негізделген 2 компьютерлік сынып;

 «Талшықты-оптикалық байланыс желілері» зертханасы;

 «Спутниктік және радиорелелі тарату жүйелері» зертханасы;

«Сымсыз байланыс технологиясы» зертханасы.


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

«Astel» АҚ, «Казахтелеком» АҚ, «Транстелеком» АҚ, СКТБ «Гранит» ЖШС, «Кап-Тел» ЖШС, «Элтекс» ЖШС, ПСТК «Бителеком» АҚ, «Алтел» АҚ, «КазТрансКом» АҚ, «W Telekom» ЖШС, «Қазтелерадио» АҚ, «Huawei-Алматы» ЖШС, «Тарлан  телеком» ЖШС, «Базис Телеком» ЖШС, «Мобайл Телеком Сервис» ЖШС, «Алси» ЖШС, «Отис» ЖШС, Beeline, K’cell және LG компаниялары.