Ғарыштық техника және технологияларТүлекке «6В07124 - Аэроғарыштық технологиялар мамандығы бойынша бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі


Бейіндік пәндер: физика+математика


Оқыту тілі: қазақ,орыс,ағылшын

Оқу бағдарламасының мақсаттары : Пәндік білімнің негізділігіне қол жеткізуге және ғарыш техникасы мен технологиялары саласындағы кәсіптік қызметтің жалпы әдіснамасын игеруге, сондай-ақ білім алушылардың еңбек нарығында және қоғамда сұранысқа ие болуына мүмкіндік беретін ғарыштық салада жалпы және кәсіптік құзыреттер жүйесін қалыптастыруға бағытталған кең базалық кәсіптік даярлықты қамтамасыз ету.


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

Әуе кемелерін басқару жүйелері, ғарыштық байланыс және навигациялық жүйелер, ғарыштық робототехника


Кәсіби қызмет саласы Ғарыш техникасы мен технологиясының кәсіби қызмет саласы: - эксперименттік, теориялық және қолданбалы астрономия мен космофизика саласы, сондай-ақ сабақтас жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласы; - білім беру саласы, оның ішінде орта оқу орындарында физика мен астрономияны оқытудың педагогикасы, теориясы мен әдістемесі саласы.


Кәсіби қызмет объектілері
Ғарыш техникасы мен технологиясының кәсіби қызметінің объектілері: - ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар, конструкторлық және жобалау бюролары мен фирмалары; - мемлекеттік білім беру ұйымдары және білім беру кәсіпорындары, сондай-ақ мемлекеттік емес білім беру ұйымдары; - өндірістік кәсіпорындар мен бірлестіктер.


Кәсіби қызмет пәндері
Ғарыш техникасы мен технологиясының кәсіби қызметінің мәні: - астрономиялық және космофизикалық құбылыстар, процестер мен объектілер (қозғалыс, физикалық құрылым; табиғи және жасанды шыққан аспан денелерінің, сондай-ақ осы денелер жүйелерінің тұтастай ғаламға дейінгі дамуы; ғарыш кеңістігін оның кез келген жай-күйінде толтыратын материя; авиациялық-ғарыштық техника; астрономияда, космофизикада және космонавтикада пайдаланылатын бұйымдар, материалдар, аспаптар, механизмдер мен жабдықтар және т. б.); ғарыштық технологиялар, оның ішінде ғарыштық байланыс; - ғылыми-техникалық әдебиет (мақалалар, монографиялар, баяндамалар, есептер, нұсқаулықтар және т. б.), оның ішінде шет тілдерінде; - өндірістік-басқару және жобалау-конструкторлық құжаттама; - білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік құжаттары; - білім беру ұйымдарының субъектілері.


Кәсіби қызмет міндеті

- қойылған мәселелерге ғылыми зерттеу жүргізу, ғылыми зерттеулер барысында туындайтын жаңа міндеттерді тұжырымдау ;
- білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру;
- зерттеу, өндірістік және педагогикалық қызметті жоспарлауды, ұйымдастыруды және басқаруды жүзеге асыру;
-өндірістік-технологиялық процестің жағдайын әзірлеу, жүзеге асыру және бақылау.


Материалдық-техникалық база


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

ҚР ҚАӨМ АҒК (Қазғарыш), «Казақтелеком» – Қазақстан ұлттық байланыс операторы және басқа байланыс оперлаторы, ««Қазақстан Ғарыш Сапары»Ұлттық компаниясы» АҚ, Фесенков ат. Астрофизика институты, Ғарыштық техника және технология институты, «ҰҒЗТО» АҚ.

ENERGO UNIVERSITY