Ақпараттық жүйелерТехника және технология бакалавры


Бейіндік пәндер: Қазақстанның қазіргі тарихы (қазақ тілінде), Шетел тілі, Қазақ (орыс) тілі, Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология).


Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Оқу бағдарламасының мақсаттары : Ақпараттық жүйелер және технологиялардың әртүрлі салаларында сапалы, бәсекеге қабілетті мамандарды сапалы және кешенді даярлауды қамтамасыз ету.


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

- зияткерлік ақпараттық жүйелер;
- IT-менеджмент;
- мультимедиялық және виртуалды шындық жүйелері;
- телекоммуникациядағы ақпараттық жүйелер.


Кәсіби қызмет саласы
- банк саласында;
- телекоммуникация және байланыс саласында;
- энергетика саласында;
- мемлекеттік секторда;
- университеттерде;
- жеке компанияларда.


Кәсіби қызмет объектілері

- бағдарламалық жасақтама инженері;
- қолданбалы бағдарламалық жасақтама инженері;
- Веб шебері;
- бағдарламашы (компьютер);
- бағдарламалық жасақтама жасаушы;
- бағдарламалық жасақтама өнімдерін қолдау жөніндегі маман;
- мәліметтер базасының әкімшісі;
- мәліметтер базасына қызмет көрсету бойынша инженер;
- жүйелік инженер;
- техникалық кеңесші.


Кәсіби қызмет пәндері

Шешім қабылдаудың көп өлшемді міндеттері,
Жүйелік талдау және операцияларды зерттеу,
Корпоративтік ақпараттық жүйелер,
Деректерді өңдеудің үлкен технологиялары,
Веб-интерфейсті жобалау және талдау,
Веб-сайтты жобалау және жасау құралдары,
Ақпараттық жүйелердегі жасанды интеллект әдістері,
Инжиниринг және интеллектуалды жүйелер,
Ақпараттық технологиялар мен жүйелердің интеграцияланған қауіпсіздігі,
Компьютерлік ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдары,
IT жобаларды басқару,
Жобаны басқарудың ақпараттық жүйелері,
Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару,
Деректерді іздеу.


Кәсіби қызмет міндеті


Материалдық-техникалық база

Компьютерлік сыныптар IT-мамандарын даярлаудың барлық талаптарына сәйкес келетін заманауи құрал-жабдықтармен және бағдарламалармен жабдықталған.

Арнайы зертханалар бар:


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

 

Сонымен қатар, түлектер тек Қазақстанда ғана емес, жақын және алыс шетелдерде де табысты жұмыс істейді.