Ақпараттық қауіпсіздік жүйелеріАКТ саласындағы бакалавр


Бейіндік пәндер: – Компьютерлік жүйелердің архитектурасы; – Жүйелік бағдарламала; – қоры жүйелерінің негіздері; – Интернет-технологияларының қауіпсіздігі; – Мобильді құрылғылардың қауіпсіздігі; – Web-қосымшалардың қауіпсіздігі; – Криптографиялық әдістер және АҚҚ.


Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

– Компьютерлік жүйелер мен желілердегі ақпаратты қорғау;
– Сымсыз жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі;
– Электрондық коммерция қауіпсіздігі.


Кәсіби қызмет саласы Ақпаратпен жұмыс істейтін адам қызметінің барлық салаларында ақпараттық жүйелерді қорғаудың ұйымдастырушылық, аппараттық және бағдарламалық әдістері мен құралдарын әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын мемлекеттік және жеке кәсіпорындар мен ұйымдар.


Кәсіби қызмет объектілері

– ақпараттық қауіпсіздік маманы;
– ERP және Web-бағдарламалаушы;
– интернет-жобалар менеджері;
– деректер қоры және сайттардың әкімшісі;
– жүйе әкімшісі;
– Java , Python, C#, PHP және т.б тілдерде бағдарламалаушылар.;
- контент менеджері;
- техникалық жазушы;
- радиомонтажшы және т. б.


Кәсіби қызмет пәндері

– компьютерлік жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі;
– ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету;
– ақпаратты техникалық арналар бойынша жоғалудан қорғау;
– ақпаратты рұқсатсыз қолжеткізуден қорғау;
– ақпараттық қауіпсіздік жүйесін басқару;
– ақпараттық технологиялар және киберқауіпсіздік саласындағы заңнама;
– ақпараттық қауіпсіздік менеджменті;
– С++, Java, Python, PHP, MsSQLServer және т.б. тілдерде бағдарламалау.


Кәсіби қызмет міндеті

Ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі маман ақпараттың кешенді қорғалуын қамтамасыз етеді, қолданыстағы қауіпсіздік жүйесіне аудит жүргізеді, ақпараттық тәуекелдерді талдайды және осыған сәйкес компанияның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлейді және енгізеді. АҚ жөніндегі маманның міндетіне ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің тұрақты мониторингі және оны қорғаудың техникалық құралдарын қолдау кіреді.


Материалдық-техникалық база

Студенттер қажетті стендтермен, макеттермен, өлшеу құралдарымен және компьютерлермен жабдықталған 8 оқу зертханасында білім алады: 

 

 


Біздің түлектер Қазақстанның ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарында жұмысқа орналасады:

–  банк саласында;

–  телекоммуникация және байланыс саласында;

–  энергетика саласында;

–  мемлекеттік секторда;

–  ЖОО-да;

–  жеке компанияларда.