Робототехникалық жүйелерБітірушіге «Робототехникалық жүйелер» мамандығы бойынша Техника және технология бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.


Бейіндік пәндер: физика+математика


Оқыту тілі: қазақ,орыс,ағылшын

Оқу бағдарламасының мақсаттары : 0


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

ҰҰА; Өздігінен жүретін робототехникалық жүйелер; Өнеркәсіптік робототехникалық жүйелер.


Кәсіби қызмет саласы Робототехникалық жүйелер – электроника және мехатроника саласын, Микропроцессорлық техниканы, әскери-өнеркәсіптік индустрияны, көлік пен байланысты, ауыл және коммуналдық шаруашылықты, білім беру мен тұтыну салаларын қамтитын, өлшеу құралдарын, ақпаратты өңдеу мен ұсынуды, Автоматты және автоматтандырылған басқару жүйелерін әзірлеумен және өндірумен айналысатын ғылым мен техника саласы.


Кәсіби қызмет объектілері
Кәсіби қызмет нысандары әскери-өнеркәсіптік, индустрия, көлік және байланыс, ауыл және коммуналдық шаруашылық, медицина, білім беру және тұтыну салалары, жобалау ұйымдары, әртүрлі меншік түріндегі фирмалар болып табылады.


Кәсіби қызмет пәндері
Заттар мен бұйымдарды бақылау мен талдаудың физикалық әдістері мен аспаптары; мехатрондық, электрондық, электрондық-механикалық, магниттік, электромагниттік, акустикалық және акустикалық-оптикалық аспаптар мен робототехникалық жүйелер; биотехникалық МС және медициналық аппараттар; робототехникалық жүйелер саласындағы электрондық машина жасаудың элементтік базасы; электрондық технологиялар; автоматтандыру жүйелерінің аспаптары, элементтерді, аспаптар мен жүйелерді автоматтандырылған өндіру технологиялары кәсіби қызмет пәні болып табылады.


Кәсіби қызмет міндеті

 – берілген робототехникалық жүйені жобалау үшін ақпараттық бастапқы деректерді жинау және талдау;

 –  жобалауды автоматтандырудың стандартты құралдарын пайдалана отырып, техникалық тапсырмаға сәйкес бөлшектер мен тораптарды есептеу және жобалау;

 –  жобалау және жұмыс техникалық құжаттамасын әзірлеу, аяқталған жобалау-конструкторлық жұмыстарды ресімдеу;

 –  әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау;

 –  жобалық есептеулердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу;

 – жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды техникалық жабдықтау, технологиялық жабдықтарды орналастыру;

 –  технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау;

 – технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету;

 –  технологиялық процестерді метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру, шығарылатын өнімнің сапасын бақылаудың типтік әдістерін қолдану.


Материалдық-техникалық база

  – Өнеркәсіптік электроника зертханасы 

 –  "Инспектор" ақпараттық қауіпсіздік зертханасы 

 –  Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика зертханасы 

 –  Микробақылау және сигналдық микропроцессорлар зертханасы 

 –  Микропроцессорлар және микропроцессорлық жүйелер зертханасы;

 – Микроэлектроника зертханасы 

 –  Өлшеу технологиясы зертханасы 

 –  Желілік технологиялар және байланыс зертханасы

 – СҒЗЖ зертханасы


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

"Алматыжылукоммунэнерго" АҚ

Ұлттық  өлшеу аспаптары мен жүйелерін сараптау орталығы АҚ АБ

"Сайман" корпорациясының Аспап жасау зауыты,

"Electronics Almaty Kazakhstan" АҚ

 "АЛСИ СЕРВИС" ЖШС

 "Алатау" АҚ АКБ

 "Қазақтелеком" ААҚ

 "LUCENT" ЖШС

 "ORACLE" ЖШС

"SIEMENS" ЖШС

 "INTERCAI" ЖШС

ITC АҚ

 KEGOC АҚ

"LOGYCOM" АҚ

"NURSAT" АҚ

 "TNS-plus" ЖШС

 "Андроид техникасы" ҒӨБ ААҚ

ENERGO UNIVERSITY