Аэроғарыштық инженерияБітірушіге 6B07124 - «Аэроғарыштық техника» мамандығы бойынша «Техника және технологиялар бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.


Бейіндік пәндер: физика + математика


Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Оқу бағдарламасының мақсаттары : Ғарыштық инженерлік саласындағы отандық және әлемдік зияткерлік еңбек нарығының негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыратын және ғарышты игеру саласында сапалы серпіліс жасауға дайын жоғары білікті кадрларды даярлау.


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

Зымыран қозғалтқыштары
Басқару және навигация жүйелері
Ғарыштық инженерия


Кәсіби қызмет саласы - Ғарыш техникасы мен технологиясының кәсіби қызмет саласы: - эксперименттік, теориялық және қолданбалы астрономия мен космофизика саласы, сондай-ақ сабақтас жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласы; - білім беру саласы, оның ішінде орта оқу орындарында физика мен астрономияны оқытудың педагогикасы, теориясы мен әдістемесі саласы.


Кәсіби қызмет объектілері
- Ғарыш техникасы мен технологиясының кәсіби қызметінің объектілері; - ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар, конструкторлық және жобалау бюролары мен фирмалары; - мемлекеттік білім беру ұйымдары және білім беру кәсіпорындары, сондай-ақ мемлекеттік емес білім беру ұйымдары; - өндірістік кәсіпорындар мен бірлестіктер.


Кәсіби қызмет пәндері
- қозғалыс, физикалық құрылым; табиғи және жасанды шыққан аспан денелерінің, сондай-ақ осы денелер жүйелерінің тұтастай ғаламға дейінгі дамуы; - ғарыш кеңістігін оның кез келген жай-күйінде толтыратын материя; - авиациялық-ғарыштық техника; - астрономияда, космофизикада және космонавтикада пайдаланылатын бұйымдар, материалдар, аспаптар, механизмдер мен жабдықтар.


Кәсіби қызмет міндеті

- қойылған мәселелерге ғылыми зерттеу жүргізу, ғылыми зерттеулер барысында туындайтын жаңа міндеттерді тұжырымдау ;

- білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру;

- зерттеу, өндірістік және педагогикалық қызметті жоспарлауды, ұйымдастыруды және басқаруды жүзеге асыру;

- өндірістік-технологиялық процестің жағдайын әзірлеу, жүзеге асыру және бақылау.


Материалдық-техникалық база

"Ұшуды басқару орталығы"зертханасы

"Терра" ғарыштық орта имитаторларының кешені " зертханасы

"Вьюнок"зертханасы


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

Республикалық ғарыштық байланыс орталығы, "Қазақстан Гарыш Сапары "ұлттық компаниясы" АҚ, Астрофизикалық институт. Фесенкова, Ғарыштық техника және технологиялар институты, " ҰҒЗТО" АҚ, "Қазақтелеком" - Қазақстанның ұлттық байланыс операторы және басқа да байланыс операторлары, "Ghalam" ЖШС,"Ионосфера институты" ЖШС