Ғарыштық инженерияБітірушіге 6В07112-"Ғарыштық инженерия" мамандығы бойынша "Техника және технологиялар бакалавры" академиялық дәрежесі беріледі


Бейіндік пәндер: физика + математика


Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

Ғарыштық робототехника


Кәсіби қызмет саласы -эксперименттік, теориялық және қолданбалы астрономия мен космофизика саласы, сондай-ақ сабақтас жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласы; -білім беру саласы, оның ішінде орта оқу орындарында физика мен астрономияны оқытудың педагогикасы, теориясы мен әдістемесі саласы.


Кәсіби қызмет объектілері
— ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар, конструкторлық және жобалау бюролары мен фирмалары; — мемлекеттік білім беру ұйымдары және білім беру кәсіпорындары, сондай-ақ мемлекеттік емес білім беру ұйымдары; — өндірістік кәсіпорындар мен бірлестіктер.


Кәсіби қызмет пәндері
-космофизикалық құбылыстар, процестер мен нысандар ( қозғалыс, физикалық құрылым; -табиғи және жасанды шығу тегі бар аспан денелерінің, сондай-ақ осы денелер жүйелерінің тұтастай Ғаламға дейінгі дамуы; -ғарыш кеңістігін оның кез келген жай-күйінде толтыратын материя; -авиациялық-ғарыштық техника; -астрономияда, космофизикада және ғарышта пайдаланылатын бұйымдар, материалдар, аспаптар, механизмдер мен жабдықтар және т. б.); -ғарыштық технологиялар, оның ішінде ғарыштық байланыс; -ғылыми-техникалық әдебиет (мақалалар, монографиялар, баяндамалар, есептер, нұсқаулықтар және т. б.), оның ішінде шет тілдерінде; -өндірістік-басқару және жобалау-конструкторлық құжаттама; -білім беру ұйымдарының оқу-әдістемелік құжаттары; -білім беру ұйымдарының субъектілері.


Кәсіби қызмет міндеті

— қойылған мәселелерге ғылыми зерттеу жүргізу, ғылыми зерттеулер барысында туындайтын жаңа міндеттерді тұжырымдау; 
— білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру;
— зерттеу, өндірістік және педагогикалық қызметті жоспарлауды, ұйымдастыруды және басқаруды жүзеге асыру;
— өндірістік-технологиялық процестің жай-күйін әзірлеу, жүзеге асыру және бақылау. 


Материалдық-техникалық база

"3D үлгілеу" зертханасы

"RoboLab" зертханасы 


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

ҚР ҚАӨМ АҚК (Қазғарыш), "Қазақтелеком" – Қазақстанның ұлттық байланыс операторы және басқа да байланыс операторлары, Республикалық ғарыштық байланыс орталығы, "Қазақстан Ғарыш Сапары "ұлттық компаниясы" АҚ, Фесенков атындағы Ғарыштық техника және технологиялар институты, "ҰҒЗТО" АҚ.