Автономды энергетикалық жүйелер"Жылу энергетикасы" мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры


Бейіндік пәндер: математика, физика


Оқыту тілі: қазақ, орыс

Оқу бағдарламасының мақсаттары : 0


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

- орталықтандырылған және автономды жылумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау, жабдықтар мен экономиканың өнеркәсіптік кәсіпорындарын электрмен жабдықтау жүйелері, дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері


Кәсіби қызмет саласы Жылуды өндірудің техникалық құралдарын зерттеу, жобалау, салу, пайдалану, монтаждау, жөндеу және жаңарту, оларды қолдану, ағынын бақылау және энергияның басқа түрлерін жылу энергиясына түрлендіру, процестерді автоматтандыру. Нормативтік-техникалық құжаттама және стандарттау жүйелері.


Кәсіби қызмет объектілері
Жылуды өндіру және тарату үшін технологиялық қондырғыларды қолданатын өндірістік кәсіпорындар


Кәсіби қызмет пәндері
- әртүрлі мақсаттағы бу және ыстық су қазандықтары және жылуды өндіру, тарату және пайдалану үшін басқа технологиялық қондырғылар; - жылу қозғалтқыштары, бу және газ турбиналары; - әртүрлі мақсаттағы жылу және масса беру аппараттары, жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелері, жылу сорғылары, компрессорларды, тоңазытқыштар мен ауаны бөлу қондырғылары; - автономды жылумен жабдықтау жүйелері, жылыту және ауа баптау жүйелері, ұлттық және жеке үй шаруашылықтарының жабдықтары мен алыс нысандары үшін энергиямен жабдықтау жүйелері; - дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері, энергетикалық және жылу техника қондырғыларының жұмыс сұйықтары.


Кәсіби қызмет міндеті

а) жобалау және жобалау-конструкторлық қызмет:
- автономды энергия қондырғыларын, отын элементтерін және технологиясын жобалауға арналған ақпараттарды жинау және талдау;

- автономды энергия қондырғыларының, отын элементтерінің, қондырғылардың және технологиялардың бөлшектері мен тораптарын есептеу және жобалауды автоматтандырудың стандартты құралдарын қолдана отырып, жұмыс мәлімдемесіне сәйкес жасау;

- жобалық және жұмыс құжаттамасын әзірлеуге қатысу;

- жобалық шешімдердің алдын-ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу;

б) өндірістік және технологиялық қызмет:
- жұмыс орындарын, оларды техникалық жарақтандыруды, автономды энергия қондырғыларының, отын элементтерін, қондырғылар мен технологиялардың зертханалық және технологиялық жабдықтарын орналастыру;

- заманауи техникалық құралдарды қолдана отырып, жылу өлшеулерін жүргізуге және эксперименттік мәліметтерді бастапқы өңдеуге, эксперименттік ақпаратты алғашқы өңдеуге қатысу;

- заманауи талдау әдістері мен компьютерлік технологияларды қолдана отырып, тәжірибелік мәліметтерді өңдеу, жалпылау;

- экологиялық қауіпсіздікті сақтауды бақылау;

міндеттерге, жоспарларға, нұсқаулықтарға, уәкілетті органдардың және басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-басқару, монтаждау және іске қосу, қызмет көрсету және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүзеге асыру.


Материалдық-техникалық база

А 229 "Энергия тасығыштарды өндіру және тарату жүйелері»

А 233 "Су дайындау және су-химиялық режимдер»


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

Институт түлектері келесі кәсіпорындарда жұмыс істей алады:

Электр энергиясын өндіруші және таратушы компаниялар: «Алматы электрстанциялары» АҚ, оның ішінде ЖЭО-1, ЖЭО-2, ЖЭО-3; «Алматытелекомэнерго» ЖШС; «Алматы жылужелілері» АҚ; «Алатау-Жарық» АҚ; Атырау ЖЭО; «AES Екібастұз» ЖШС (Екібастұз ГРЭС-1); «ЕЭК» АҚ (Ақсу ГРЭС); «Батуров атындағыЖамбыл АЭС» АҚ; «Екібастұз ГРЭС-2» АҚ; «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС ЖЭО-2, ЖЭО-3; Қарағанды ​​ГРЭС-2 (Қазақмыскорпорациясы); Павлодар ЖЭО-3 («Павлодарэнерго» АҚ); «Петропавл ЖЭО-2» «ЭнерджиЭнерджи» ЖШС; «Қазақстаналюминийі» АҚ (Павлодар ЖЭО-1); «Астана Энергосервис» АҚ-2 ЖЭО;

• Басқару және сервистік компаниялар: «KEGOC» АҚ «Жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы»; KOREM (Қазақстан электрэнергетикасы және энергия нарығының операторы); ЖЖМ бассейнін құру (электр қуатының резервтері); Комгосэнергонадзор;

Жобалық және ғылыми-зерттеу ұйымдары: «ҚазНИПИЭнергопром»;

• Мұнай мен газды тасымалдаумен айналысатын мұнай және газ өндіруші және қайта өңдеуші компаниялар: «Теңізшевройл»; «KarachaganakPetroleumOperating»; «ҚазМұнайГаз»; «Қазтрансгаз»; «Ақтөбемұнайгаз»; «Қазақойл», «Петро Қазақстан» - SHNOS;

• Кен өндіруші компаниялар; кен мен пайдалы қазбаларды қайта өңдеуме найналысатын кәсіпорындар: Казхромтранс ұлтты қкомпаниясы; Дон тау-кенбайыту фабрикасы, Ақтөбеферроқорытпа зауыты; «Қазақстаналюминийі» АҚ жәнеоның кәсіпорындары; «Казцинк» АҚ және оның кәсіпорындары; «Өскемен титан-магний зауыты» АҚ;