Жаңартылатын энергетиканың заманауи және инновациялық технологияларыТехника және технология бакалавры


Бейіндік пәндер: математика + физика


Оқыту тілі: қазақ, орыс және ағылшын


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

- ЖЭК нысандарын жобалау; - жаңартылатын энергия көздерін пайдалану нысандарын орнату, іске қосу және пайдалануы.


Кәсіби қызмет саласы Кәсіптік қызмет саласы жаңартылатын энергия көздері объектілерін жобалауға, өндіруге және пайдалануға бағытталған адам қызметінің технологиялары, құралдары, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығын қамтитын ғылым мен техника саласы болып табылады.


Кәсіби қызмет объектілері
Бітірушілердің кәсіби қызмет көрсету нысандары келесілер болып табылады: - жаңартылатын және балама көздерге негізделген энергетикалық кәсіпорындар; - жаңартылатын энергия өндірісінің нысандары және оларды релелік қорғауы және автоматикасы; - өнеркәсіптік кәсіпорындар мен елді мекендерді жаңартылатын энергия көздері арқылы электрмен және жылумен қамтамасыз ету; - алыс жерде орналасқан тұтынушыларды жаңартылатын энергиямен қамтамасыз ету


Кәсіби қызмет пәндері
- Жаңғыртылатын энергия көздерінің электр қондырғыларының теориялық негіздері - Жаңғыртылатын энергия көздері ресурстарын кешенді бағалау - Жаңғыртылатын энергия көздері арқылы энергиямен жабдықтау жүйелерін жобалау - Жаңғыртылатын энергия көздерінің электр жабдықтарын монтаждау, жөндеу және пайдалану - Электр энергетика жүйесінде SCADA-ны құрастыру негіздері - Жаңғыртылатын энергия көздерін қолдану - Альтернативті энергетика және энергия үнемдеуші технологиялар - Жаңғыртылатын энергия көздерінің электр станциялары - Электр энергетикалық жүйелерінің релелік қорғанысы мен автоматизациясы - Әртүрлі өнеркәсіп салаларындағы кәсіп орындарды электрмен жабдықтау; - электр механикасы; -технологиялық кешендердің электр жетегі мен автоматизациясы


Кәсіби қызмет міндеті

- жаңартылатын энергия көздері, ЖЭК электр станциялары, электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау және автоматтандыру, кәсіпорындарды электрмен жабдықтау, электр механикасы, электр жетектері және технологиялық кешендерді автоматтандыру бойынша жобалар әзірлеу;

- кәсіпорындардың шаруашылық және өзге де қызметіне сараптама және энергия аудитін жүргізу.

- ЖЭК электр станцияларына техникалық-экономикалық және экологиялық талдау жүргізу;

- электр энергетикасында SCADA жүйелерін құру негізі

- АӨК кәсіпорындары мен халықты энергиямен қамтамасыз ету қондырғылары мен жүйелерін жобалау;

- ЖЭК нысандарының технологиялық жабдықтарын монтаждау, баптау, пайдалану және жөндеу;

- энергиямен қамтамасыз ету жүйелері мен технологиялық жабдықтардың жұмыс режимдерін ұйымдастыру, бақылау, қадағалау және басқару;

-энергиямен қамтамасыз ету қондырғылары мен жүйелерінде жылу-масса алмасу, электромеханикалық, электрондық, физика-химиялық және басқа да процестерді эксперименттік зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізу.


Материалдық-техникалық база

- "Жаңартылатын энергия көздері және энергия үнемдеу" оқу-зерттеу зертханасы, жел электр қондырғылары бойынша заманауи зертханалық стендтері бар, желіде және автономды режимде, күн фотоэлектрлік жүйелерде жұмыс істейді.

-электр машиналары бойынша оқу-зерттеу зертханалары; электр станциялары, электр желілері мен жүйелері, электр энергетикалық жүйелерді релелік қорғау, электрмен жабдықтау, электр аппараттары, түрлендіру техникасы, Электр техникалық материалдар бойынша;

- төмен және орташа кернеулі электр аппараттарының зертханалары;

- институттың салалық зертханаларының тәжірибелік-өнеркәсіптік қондырғылары;

- Siemens, АВВ, ЭКРА, Schneider electrik электр жабдықтарын жетекші өндірушілердің сандық релелік қорғаныс терминалдары;

- АВВ, Таврида Электрик, Schneider elektrik, Moeller, Siemens, ІЕК фирмаларында 1000 В дейін және одан жоғары коммутациялық жабдықтар;

- компьютерлік теледидар аудиториялары және арнайы Power Factory DigSILENT, CHVlaboratory, PS CAD, RastrWIN, MatCad, MatLab және басқа бағдарламалық жасақтамасы 


Біздің түлектер Қазақстанның ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарында жұмысқа орналасады:

Біздің бітірушілер Қазақстанның төменде көрсетілген ірі өндірістік кәсіпорындарында әртүрлі лауазымда қызмет етуде:

- «Самұрық-Энерго» АҚ;

- "KEGOC" АҚ;

- «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ;

- «АлЭТ»  АҚ;

-  «Alageum Electric» компаниясы;

- «Кентау трансформаторлық зауыты» АҚ;

- «Алматы электр механикалық  зауыты» ЖШС;

- «Казэлектр монтаж» АҚ;

- «Алматы электр транс» ЖШС;

 - «Шнейдер Электрик» ЖШС;

- «Siemens» ЖШС;

- «АВВ» компаниясы;

-  Аймақтық энергетикалық кәсіпорындар және т.б. 

- Капшагай Күн ЭС,

- Ерейментау Жел ЭС