Арнайы электр байланысыБітірушіге «6B06203 - Арнайы электр байланысы» мамандығы бойынша техника және технология бакалавры академиялық дәрежесі беріледі


Бейіндік пәндер: физика + математика


Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Оқу бағдарламасының мақсаттары : 0


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:


Кәсіби қызмет саласы қашықтықта ақпарат алмасу үшін жағдай жасауға, электронды құралдарды қолдана отырып, ақпаратты түрлендіруге бағытталған технологиялар, құралдар мен әдістер жиынтығын қамтитын ғылым мен техника саласы.


Кәсіби қызмет объектілері
кәсіпорындар, мекемелер, өндірістер, ұйымдар, бизнес-құрылымдар, мемлекеттік күш құрылымдары пайдаланылады: инфокоммуникациялық желілер мен жүйелер; телекоммуникациялық жүйелер мен желілерде ақпаратты беру және тарату әдістері; телекоммуникациялық желілер мен жүйелердегі ақпаратты қорғау жүйелері мен құрылғылары; ақпараттандыру нысандарын қорғау құралдары; инфокоммуникациялық желілерде қызмет көрсетуден бас тартудан қорғау әдістері мен құралдары; деректерді өңдеу мен сақтаудың жергілікті және таратылған жүйелерін басқару әдістері.


Кәсіби қызмет пәндері
Мобильді радиоорталықтар; Спутниктік және ғарыштық бақылау жүйелері; Бейнебақылау жүйелері; Ұялы және транкингтік байланыс желілері; Инфотелекоммуникационные желі; Көп арналы телекоммуникациялық жүйелер.


Кәсіби қызмет міндеті


Материалдық-техникалық база

«Телекоммуникациялық жабдықты радиожабдықтауды оқыту» зертханасы;

 «Инфокоммуникациялық технологиялар және жүйелер» зертханасы;

 «Коммутация жүйелерінің жабдықтары» зертханасы, компьютерлік класс;

 Профессор Т.К. Бектыбаев атындағы уәкілетті D-Link оқу орталығы және «Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер» зертханасы, 2 аудиториядан тұрады:

 Профессор А.Д. Джангозин атындағы Iskratel компаниясының өкілетті оқу орталығы және «Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер» зертханасы;

IoT және M2M технологияларын оқытуға арналған LORA жабдықтар;

«Мобильді байланыс жүйелері» зертханасы;

 «Көп арналы телекоммуникациялық жүйелер» зертханасы;

 «Ақпараттық технологиялар» зертханасы, компьютерлік сынып;

 Pentium – 4 компьютерлеріне негізделген 2 компьютерлік сынып;

«Талшықты-оптикалық байланыс желілері» зертханасы;

«Телекоммуникациялық жүйелерді басқару» зертханасы;

«Спутниктік және радиорелелі тарату жүйелері» зертханасы;

«Сымсыз байланыс технологиясы» зертханасы.


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

«Astel»,  «Казахтелеком»АҚ,  «Транстелеком»АҚ, «Гранит» АКТБ ЖШС, «Кап-Тел»ЖШС, «Элтекс»ЖШС, «Бителеком» ӨҚТК, «Алтел» АҚ, «КазТрансКом» АҚ, «W Telekom» ЖШС, «Казтелерадио» ЖШС,  «Huawei-Алматы» ЖШС, «Тарлан  телеком» ЖШС, «Базис Телеком» ЖШС,  «Мобайл Телеком Сервис» ЖШС,  «Алси» ЖШС,  Beeline, K’cell и LG компанияларының «Отис», Ұлттық қауіпсіздік комитеті.