ГидроэнергетикаТехника және технологиялар бакалавры


Бейіндік пәндер: математика + физика


Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Оқу бағдарламасының мақсаттары : B062 «Электротехника мен энергетика» бағыты бойынша гидроэнергетика саласында, гидроэлектростанциялардың параметрлері мен режимдерін пайдалану және жобалау кезінде туындайтын заманауи энергетикалық, су ресурстарын басқару және су-энергетикалық мәселелерін шешуде түлектерге жалпы ғылыми білімге сүйене отырып, еңбек нарығында әлеуметтік мобильділік пен тұрақтылыққа ықпал ететін жалпы және негізгі құзыреттілектерді қалыптастыру және кәсіби құзыреттілектер, табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беруі.


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

- ЖЭК объектілері мен жүйелерін жобалау; - ЖЭК объектілерін пайдалануды және оларға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру.


Кәсіби қызмет саласы Кәсіби қызмет саласы ғылым мен техника саласы болып табылады, ол үлкен гидроэнергетика кәсіпорындарында және жаңартылатын көздер базасында (шағын гидроэлектр станциялары) гидроэлектр станцияларын (ГЭС) жобалауға, монтаждауға, ретке келтіруге және пайдалануға бағытталған технологиялар, құралдар, тәсілдер жиынтығын қамтиды.


Кәсіби қызмет объектілері
Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері - жаңартылатын және балама көздер базасындағы энергетика кәсіпорындары; - жаңартылатын энергия көздерін өндіру объектілері және оларды релелік қорғау және автоматтандыру; - өндірістік кәсіпорындар мен елді мекендерді жаңартылатын энергия көздерімен энергиямен жабдықтау; - шалғайдағы тұтынушыларды жаңартылатын энергия көздерінің көмегімен энергиямен қамтамасыз ету болып табылады


Кәсіби қызмет пәндері
- Гидромеханика - Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысының негіздері - Шағын гидроэнергетика және су ресурстары - Гидроэлектрлік қондырғылардың электр бөлігі - ГЭС гидротехникалық құрылыстары - Геодезия және инженерлік гидрология - ГЭС электр қондырғыларын жобалау және құрастыру - Гидравликалық машиналар мен гидроэнергетикалық қондырғылар - Технологиялық және жобалық құжаттаманы әзірлеу - Релелік қорғау және ГЭС автоматика жүйесі - ГЭС қосалқы және гидромеханикалық жабдықтары - ГЭС электр жабдықтарын монтаждау және баптау - ГЭС электр жабдықтарын диагностикалау, жөндеу және пайдалану


Кәсіби қызмет міндеті

Арнайы білімі бар гидроэнергетика саласындағы мамандарды даярлау:

- гидроэнергетика, гидроэлектр станциялары, релелік қорғау және электр энергетикалық жүйелерді автоматтандыру, кәсіпорындарды электрмен жабдықтау бойынша жобалар әзірлеу;

- ГЭС техникалық-экономикалық және экологиялық талдау жүргізу;

- ГЭС объектілерінің технологиялық жабдықтарын монтаждау, баптау, пайдалану және жөндеу;

- гидроэнергетикалық қондырғылардың параметрлері мен режимдерін пайдалану және жобалау кезінде орын алатын қазіргі заманғы энергетикалық, су шаруашылығы және су-энергетикалық міндеттерді шешу.


Материалдық-техникалық база

- Гидроэнергетика бойынша заманауи зертханалық стендтері бар" жаңартылатын энергия көздері және энергия үнемдеу " оқу-зерттеу зертханасы / "Учебная техника-Профи" ғылыми-өндірістік кәсіпорны (Челябинск, Ресей).). 
-электр машиналары бойынша оқу-зерттеу зертханалары; электр станциялары, электр желілері мен жүйелері, электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысы, электрмен жабдықтау, электр аппараттары, түрлендіру техникасы бойынша;
- төмен және орташа кернеулі электр аппараттарының зертханалары;
- институттың салалық зертханаларының тәжірибелік-өнеркәсіптік қондырғылары;
- Siemens, АВВ, ЭКРА, Schneider electrik электр жабдықтарын жетекші өндірушілердің сандық релелік қорғаныс терминалдары;
 - АВВ, Таврида Электрик, Schneider elektrik, Moeller, Siemens, ІЕК фирмаларында 1000 В дейін және одан жоғары коммутациялық жабдықтар;
  - компьютерлік теледидар аудиториялары және арнайы Power Factory DigSILENT, CHVlaboratory, PS CAD, RastrWIN, MatCad, MatLab және басқа бағдарламалық жасақтамасы бар компьютерлік зертханалық сыныптар.  
- жұмысшы мамандығын оқытуға арналған монтаждау зертханасы-электромонтер.


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

- гидроэнергетикадағы кез келген кәсіпорындарда және кез келген ұйымдарда;
- энергия өндіруші кәсіпорындарда, басқарушы және сервистік компанияларда, өңірлік электр энергетикалық желілік компанияларда және жобалау институттарында;
- - сервистік, пайдалану, ұйымдастыру-басқару, монтаждау-баптау және жобалау қызметімен айналысатын әртүрлі бөлімдерде және әртүрлі лауазымдарда. Кәсіпорын деректері:
- "Самұрық-Энерго" АҚ (Шүлбі ГЭС, Бұқтырма ГЭС, Мойнақ ГЭС);
- "АлЭС" АҚ (Ш. Шөкин атындағы Қапшағай ГЭС, Алматы ГЭС каскады);
- "KEGOC" АҚ»;
- "ТАЭТК" АҚ (Ақсу СЭС);
- "ЛК ГЭС компаниясы" ЖШС (Үлбі ГЭС);
- "Қаратал ГЭС каскады" ЖШС»;
- "Лепсі-2 ГЭС" ЖШС»;
- "Энергия Әлем" ЖШС (Есік СЭС каскады);
- - Өңірлік энергетикалық кәсіпорындар

ENERGO UNIVERSITY