Қаржы құрылымдарының ақпараттық қауіпсіздігі"Қаржы құрылымдарының ақпараттық қауіпсіздігі" білім беру бағдарламасы бойынша АКТ саласындағы бакалавр


Бейіндік пәндер: - Банктік төлем операцияларының қауіпсіздігі; - Операциялық жүйелердің қауіпсіздігі; - Оқиғалардың алдын алу және тәуекелдерді азайту негіздері; - Дербес деректердің қорғалуын қамтамасыз ету; - Кредиттік-қаржылық құрылымдарды ұйымдастырудың ақпараттық қау


Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын

Оқу бағдарламасының мақсаттары : Қаржы құрылымдарының ақпараттық қауіпсіздігі" білім беру бағдарламасы қаржы-экономикалық ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі саласында жоғары кәсіби және құзыретті мамандарды даярлауға, сондай-ақ қаржы-экономикалық жүйелерде айналатын қызметтік ақпараттың тұтастығын, қол жетімділігін және құпиялылығын бұзуды болдырмау міндеттерін шешуге бағытталған


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

-Қаржы құрылымдарындағы ақпараттық қауіпсіздік; -Кредиттік-қаржы ұйымдарында ақпараттық қауіпсіздіктің көп деңгейлі жүйесін ұйымдастыру.


Кәсіби қызмет саласы "Қаржы құрылымдарының ақпараттық қауіпсіздігі" білім беру бағдарламасы қаржы құрылымдарында ақпаратты қорғау жүйесінде іс-шаралар кешенін қолдану бойынша теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған. - кредиттік-қаржылық қызмет саласында; - телекоммуникация және байланыс саласында; - мемлекеттік сектордағы басқару және талдау; - жоғары оқу орындарында; - жеке компанияларда.


Кәсіби қызмет объектілері
- Сандық қауіпсіздік бойынша маман; - Интернет қауіпсіздігі инженері; - Ақпаратты қорғау жүйесін жасаушы (АҚЖ); - Жүйелік әкімші; - Бағдарламалық жасақтама инженері - Бағдарламалық жасақтама жасаушы; - Реверс инжиниринг бойынша маман; - Ақпараттық технологиялар мен ақпараттық қауіпсіздікті басқару бойынша тәуекел менеджері; - Үлкен деректер талдаушысы; - Мәліметтер базасының әкімшісі; - Сандық криминалист.


Кәсіби қызмет пәндері
- Электрондық құжат айналымының қауіпсіздігі; - Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету; - Операциялық жүйелердің қауіпсіздігі; - Оқиғалардың алдын алу және тәуекелдерді азайту негіздері; - Домендік инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету; - Ақпараттық технологиялар және киберқауіпсіздік саласындағы заңнаманы сақтау; - Банктік төлемдер технологиясының қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздері; - Компьютерлік криминалистика; - Дербес деректерді қорғауды қамтамасыз ету; - С++, Java, Python, SQL және т. б. тілдерде қауіпсіз бағдарламалау.


Кәсіби қызмет міндеті

- Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалық құралдарын зерделеу және талдау;

- Қаржы құрылымдарында тәуекелдерді талдау және ақпараттық қауіпсіздік аудитін қамтамасыз ету;

- Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздік саясатын әзірлеу;

- Кәсіпорындарда ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және басқару процестерін бақылау;

- Ақпаратты қорғаудың көп деңгейлі жүйесін (логиндер мен парольдер, телефон нөмірлері бойынша сәйкестендіру, саусақ ізі, көз торы және т. б.) әзірлеу.);

- Ақпараттық қауіпсіздік саласында стандарттау және сертификаттау рәсімдерін қолдану;

- Желіні орнату, қателер мен ықтимал қателерді қамтамасыз ету, қосылымдарды бақылау технологиясын енгізу және іске қосу қажет;

- Кодтың осалдықтарын анықтау мақсатында архитектураны және дайын бағдарламалық кодты зерделеу және жоюға техникалық тапсырма жасау;

- Рұқсатсыз ену орын алса, ену салдарын жою.


Материалдық-техникалық база

Студенттер қажетті стендтермен, макеттермен, өлшеу құралдарымен және компьютерлермен жабдықталған 8 оқу зертханасында білім алады: 

-Радиомонтаждық практика зертханасы (Б-ғимараты, 121-аудитория);

-"Мобильді жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі"  зертханасы (Б-ғимараты, 127-аудитория);

-"Сымсыз желілердің қауіпсіздігі және криптожүйелерді құру" оқу-ғылыми зертханасы НТЦ ПИБ.  АЭжБУ-ды 2025 жылға дейінгі зерттеу үлгісіндегі университетке трансформациялау стратегиясын іске асыру шеңберінде ғылыми жобаларды сапалы орындау, сондай-ақ білім алушылардың ҒЗЖ-ын дамыту үшін зертхана "Омар Тұрғанбек атындағы Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері" ғылыми-техникалық орталығының басқаруына берілді (АҚМ ҒТО) (Б-ғимараты, 311-аудитория);

-Ақпаратты қорғауды бағдарламалау зертханасы – "Doctor Web" компаниясының оқу орталығы (Б-ғимараты, 407-аудитория);

-Омар Тұрғанбек атындағы "Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері" ғылыми-техникалық орталығы ақпараттық технологиялар институты жанынан құрылды, жетекшісі – Р. Ш. Бердібаев, саясаттану ғылымдарының кандидаты, ХАА академигі (Б-ғимараты, 411-аудитория);

-Инфокоммуникациялық қауіпсіздік зертханасы (Б-ғимараты, 414-аудитория); 

-Желілік технологиялар қауіпсіздігі зертханасы (Б-ғимараты, 416-аудитория);

-Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары зертханасы (Б-ғимараты, 420-аудитория)


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

- банк саласында;

- телекоммуникация және байланыс саласында;

-энергетика саласында;

-мемлекеттік секторда;

-ЖОО-да;

- жеке компанияларда.