Электрондық инженерияТехника және технология бакалавры


Бейіндік пәндер: математика + физика


Оқыту тілі: қазақ, орыс

Оқу бағдарламасының мақсаттары :


Білім беру бағдарламасы аясында оқыту траекториясы:

АЭжБУ-дың Рига Транспорт және байланыс институтымен бірлескен білім беру бағдарламасы (лат. Transporta un sakaru Instituts – TSI) - жүз жылға жуық тарихы бар заманауи университет. TSI-аты аңызға айналған РКИИГА (Рига Қызыл Ту азаматтық авиация инженерлері институты) және РАУ (Рига авиация институты) мұрагері. Бүгінгі таңда TSI-Латвиядағы орыс, латыш және ағылшын тілдерінде жоғары білім алуға болатын университеттік типтегі жалғыз жеке техникалық университет.


Кәсіби қызмет саласы Электрондық құрылғылар мен жүйелерді жобалау және дамыту: мамандар сандық және аналогтық электронды құрылғыларды, соның ішінде микроконтроллерлерді, микропроцессорларды, интегралды схемаларды, басқару схемаларын және басқаларын жобалаумен және дамытумен айналыса алады.


Кәсіби қызмет объектілері
компьютерлер, ұялы телефондар, планшеттер, Теледидарлар, медициналық құрылғылар, автомобиль жүйелері және басқалары сияқты әртүрлі электронды құрылғылар болуы мүмкін. Бұл мамандықтың мамандары көптеген электронды құрылғылар мен жүйелерде қолданылатын микроконтроллерлер мен микропроцессорларды жобалаумен, бағдарламалаумен және қызмет көрсетумен жұмыс істейді. Сондай-ақ, бұл салада сигналдарды өңдеу, басқару және басқа мақсаттарда электроникада қолданылатын цифрлық және аналогтық жүйелерді жобалау, талдау және оңтайландыру қарастырылған.


Кәсіби қызмет пәндері
Электроника, микропроцессорлық жүйелер, басқару жүйелері, сигналдарды цифрлық өңдеу, электрондық аппаратураны техникалық пайдалану, электрондық жүйелерді жобалау, Инновациялық технологиялар. Білім беру бағдарламасы цифрлық электроникамен байланысты негізгі техникалық пәндерді зерттеуді электронды аппаратураның қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларын терең зерттеумен, механикамен жаңа механизмдер мен механикалық құрылғыларды, механикалық, гидравликалық жүйелерді, роботтар мен манипуляторларды модельдеу және жобалаумен біріктіреді.


Кәсіби қызмет міндеті

- Электрондық схемалар мен құрылғыларды жобалау

- Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу

- Тестілеу және жөндеу

- Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

- Өндірістік процестерді оңтайландыру

- Жаңа технологияларды зерттеу және дамыту

- Консультациялық және сараптамалық қызмет


Материалдық-техникалық база

- Power Factory DigSILENT, CHVlaboratory, PS CAD, RastrWIN, MatCad, MATLAB және т. б. арнайы бағдарламалық жасақтамасы бар компьютерлік-телевизиялық аудиториялар мен компьютерлік зертханалық сыныптар;

SPACE «Бауман атындағы ММТУ инженериум» - бірлескен ғылыми-зерттеу зертханасы;

- «Бағдарламаланатын логикалық контроллерлер және SCADA-жүйелер» зертханасы;

- Микроконтроллерлер және сигналдық микропроцессорлар зертханасы;

- «Аспаптар мен жүйелерді модельдеу» зертханасы;

- Микроэлектроника, өнеркәсіптік электроника, робототехника және мехатроника зертханасы;

- Өлшеу технологиялары, Электр машиналары бойынша зертханалар; электр станциялары, электр желілері мен жүйелері, электрондық автоматика, электрмен жабдықтау, электр аппараттары, түрлендіру техникасы бойынша.


Жұмысқа орналасу нұсқалары :

АО «Astel», АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», ТОО «Элтекс», АО «Алтел», АО «КазТрансКом», ТОО «Huawei-АлматыТОО», «Отис»  компании Beeline, K’cell;  кез-келген кәсіпорында және кез-келген энергетикалық ұйымдарда - АО «Самрук-Энерго»; АО «АлЭС»; АО «KEGOC»; - бақылау-өлшеу аспаптары, машина жасау өндірістерінде, отын-энергетикалық кешен компанияларында және т. б.