БАСҚА ҚАЛАЛЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

Басқа қалалық  және шетелдік студенттерге арналған құжаттар:

1. жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім туралы құжат (түпнұсқа, нотариалды куәландырылған көшірме және аударма);

2. жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (нотариалды куәландырылған аударма);

3. тұруға ықтиярхаттың көшірмесі (бар болса);

4. Көлемі 3 х 4 сантиметр 6 фотосурет;

5. электрондық түрдегі 086-У нысанындағы медициналық құжат;

6. дипломды нострификациялау туралы құжат немесе нострификациялау рәсімінен өтуге тапсырғаны туралы анықтама (Алматы қаласының ХҚО)*.

* 40-е. Шет тіліндегі құжаттар қазақ немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасымен ұсынылады.

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар тұлғалар оқуға қабылданғаннан кейін 1 (бірінші) академиялық оқу кезеңі ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен нострификациялау рәсімінен өтеді. Шетел азаматтарын ақылы негізде оқуға қабылдау күнтізбелік жыл ішінде университеттің қабылдау комиссиясы өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Әңгімелесу үш тілде жүргізілуі мүмкін: орыс, қазақ, ағылшын (таңдау бойынша).

 

Ұзақ тұру кезіндегі айлық төлем

Тұрғындар санаты № 1 жатақханада тұру құны,тг
2 орынды 4 орынды
Колледж 16 400 10 500
Бакалавриат,магистратура,докторантура 21 000 14 000

 

Тұрғындар санаты № 2 жатақханада тұру құны,тг
 2 орынды 3 орынды 4 орынды
Колледж 20 500 15 800  13 500
Бакалавриат,магистратура,докторантура 30 500 28 000 25 500

 

Тұрғындар санаты  № 3 жатақханада тұру құны,тг
 2 орынды 4 орынды
Колледж 20 500 13 500
Бакалавриат,магистратура,докторантура 30 500 25 500

 

Ұзақ тұру кезіндегі айлық төлем басқа категорияларға

 

Тұрғындар санаты № 1 жатақханада тұру құны,тг
  2 орынды 4 орынды
АЭжБУ жұмыскерлері* 35 000 40 000
Басқалар** 40 000 45 000

 

Тұрғындар санаты № 2 жатақханада тұру құны,тг
 2 орынды 3 орынды 4 орынды
АЭжБУ жұмыскерлері* 39 000 42 000 45 000
Басқалар** 45 000 48 000 50 000

 

Тұрғындар санаты № 3 жатақханада тұру құны,тг
 2 орынды 4 орынды
АЭжБУ жұмыскерлері* 39 000 45 000
Басқалар** 45 000 50 000

*Работники АУЭС (медсестры, сантехники, кураторы)
**Иные (студенты, магистранты, докторанты по академмобильности и ППС по приглашению АУЭС)

 

Қысқа мерзімді тұру кезінде тәуліктік төлем

Тұрғындар санаты № 1 жатақханада тұру құны,тг
  2 орынды 4 орынды
Талапкерлер 3000 1500
Білім алушылардың ата-аналары мен туыстары 4000 2000
Басқалар 7000 3000

 

Тұрғындар санаты № 2 жатақханада тұру құны,тг
  2 орынды 3 орынды 4 орынды
Талапкерлер 3500 3000 2500
Білім алушылардың ата-аналары мен туыстары 4500 3500 3000
Басқалар 7500 6500 4500

 

Тұрғындар санаты № 3 жатақханада тұру құны,тг
 2 орынды 4 орынды
Талапкерлер 3500 2500
Білім алушылардың ата-аналары мен туыстары 4500 3000
Басқалар 7500 4500