Банктің Түйіндеме

ББ ТОПТАРЫ: В057-АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Информатика

Ақпараттық жүйелер

Есептеу техника және бағдарламалық қамтамасыз ету

В058-АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

В059-КОММУНИКАЦИЯ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Инфокоммуникациялық технологиялар және жүйелер

Арнайы телекоммуникация

В063-ЭЛЕКТР ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ АВТОМАТТАНДЫРУ

Автоматтандыру және басқару

В064-МЕХАНИКА ЖӘНЕ МЕТАЛЛ ӨҢДЕУ

Аспап жасау

Робототехникалық жүйелер

В067-ӘУЕ КӨЛІГІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Ғарыштық техника және технологиялар

Ғарыштық инженерия

В183-АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету

Агроөнеркәсіптік объектілерді электрмен жабдықтаудың гибридті жүйелері

В094-САНИТАРЛЫҚ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАР

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

Экологиялық инженерия және энергетикалық қауіпсіздік

В062-ЭЛЕКТР ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКА

Жылуэнергетика

Жылу электр станциялары

Электр энергетикасы

Электр энергетикадағы энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін Smart технологиялармен басқару және интеграциялау

Электр энергетикалық жүйелер

Жаңартылатын энергетиканың заманауи және инновациялық технологиялары

Су және отын технологиясы

Өнеркәсіптік жылу энергетикасы

Автономды энергетикалық жүйелер

Инженериядағы кәсіпкерлік