АЭжБУ қашықтықтан оқытуға қойылатын талаптарды ескере отырып, білімі АЭжБУ-да оқытылатын пәндер бейініне сәйкес келетін оқытушылар лауазымдарына конкурс жариялайды


08.01.2021 Все объявления


АЭжБУ қашықтықтан оқытуға қойылатын талаптарды ескере отырып, білімі АЭжБУ-да оқытылатын пәндер бейініне сәйкес келетін оқытушылар лауазымдарына конкурс жариялайды

 «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 050013, Алматы қ., Байтұрсынұлы көш., 126/1, Қызметкерлерді басқару бөлімі, А-232 каб., тел.: +7 727 323 1175 ( ішкі 6111, 6112) 2021 жылғы 01 ақпаннан бастап оқытушы - профессорлар құрамының лауазымдарына онлайн-конкурс жариялайды.

Кафедра Ғылыми дәрежесі бар кафедра меңгерушісі Ғылыми дәрежесі бар профессор АЭжБУ доценті ғылыми дәрежесі және/немесе ғылыми атағы және/немесе академиялық атағы бар қауымдастырылған профессор (доцент) Аға оқытушы  Оқытушы
Электр техникасы       дәрежесі  PhD  
Электр машиналары және электр жетегі       дәрежесі  PhD  
Электр энергетикалық жүйелер     V дәрежесі  PhD  
Электрмен жабдықтау және энергияның жаңғыртылатын көздері     V дәрежесі  PhD V
Тіл білімдері (ағылшын тілі)     V V V
Тіл білімдері (орыс тілі)     V дәрежесі  PhD V
Тіл білімдері (қазақ тілі)       дәрежесі  PhD  
Жылу энергетикалық қондырғылар     V дәрежесі  PhD V
Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі     V дәрежесі  PhD V
Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік       дәрежесі  PhD V
Электроника және робототехника   V V V V
Ғарыштық инженерия   V V V V
Телекоммуникация және инновациялық технологиялар   V V V V
Әлеуметтік пәндер     V V  
IT-инжиниринг   V V V V
Ақпараттық жүйелер және киберқауіпсіздік V   V V  
Математика және математикалық үлгілеу     V V V
Автоматтандыру және басқару     V дәрежесі  PhD V
2021 жылдың 01 ақпанынан бастап оқытушылардың жоспарланған орташа жалақысы (АЭжБУ рейтингі А-санаты бойынша), теңге 390000 360000 340000 300000 260000
2021 жылдың 01 ақпанынан бастап оқытушылардың жоспарланған орташа жалақысы (АЭжБУ рейтингі В-санаты бойынша), теңге 300000  280000 250000 210000 170000

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар АЭжБУ электрондық платформасы арқылы өтініш пен құжаттарды онлайн (сканерленген немесе суретке түсіріп анық) тапсырады: https://kkk.aues.kz                                                                  2021 жылғы 22 қаңтар, сағат 10:00-ге дейін.

Ғылым кандидаты және/немесе докторы ғылыми дәрежесі бар адамдар үшін диссертация авторефератының шифры мен қорғау мамандығының атауы көрсетілген бірінші және екінші беттерінің сканерін (фотосуретін) қоса беру міндетті.

Құжаттардың түпнұсқалары келісім-шартты ресімдеу кезінде конкурстан өткеннен кейін ұсынылады.

Тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбау еркін түрде бас тарту үшін негіз болып табылады.