Академиялық мобильділік 2023


12.05.2023 Все объявления


ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы №613
Бұйрығымен және жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру ұйымдары бойынша орындар санын айқындау жөніндегі комиссия
отырысының №1 хаттамасы негізінде бекітілген Шетелде, оның ішінде
академиялық ұтқырлық (тар) шеңберінде оқуға жіберу Қағидаларының 41-
тармағына сәйкес (https://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005499) 2023 жылғы 19
сәуір "АЭжБУ" КЕАҚға еуропалық жоғары оқу орындарына 5 орын және
оңтүстік-шығыс Азияға 1 орын бөлінді.
Конкурсқа 2-3 курс студенттері (2023/2024) жоғары GPA (>3.0)
ағылшын тілін білетіндігін растайтын сертификаты бар (IELTS=5.0 және одан
жоғары, TOEFLE баламалы деңгейде) жіберіледі. Іріктеу ережелерге сәйкес
жүргізіледі, (ережелері келесі сілтеме арқылы таныса аласыз
(https://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005499) .
АҰ шығындары (жол жүру, тұру, виза, сақтандыру) ҚР ҰӘҚ
белгіленген нормаларына сәйкес жабылады.
Қызығушылық танытқан студенттер ақпаратты келесі электрондық
мекенжайға жіберуді сұраймыз m.temirbekova@aues.kz тақырыпта "ҚР ХӘҰ
қаражаты есебінен АҰ" деп көрсету тиіс:

Білім
алушының
аты-жөні
білім
деңгейі
білім беру
бағдарламасының
атауы
Оқу
курсы
(1, 2)
GPA Ағылшын тілін
білу туралы
Сертификат
(IELTS,
TOEFL)
e-
mail
байланыс
деректері