Докторантураға түсу кезінде не білуіңіз керек

Докторантураға түсу емтиханы:
1) эссе жазудан;
2) докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тесттен;
3) білім беру бағдарламасының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына жауаптардан тұрады.
Қорытынды баға эссе, докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест және білім беру бағдарламасының бейіні бойынша емтихан сұрақтарына берілген жауаптар нәтижелерінің қосындысынан тұрады.

 

Тест түрлері

Балл

Эссе

20

Докторантурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест

30

Білім беру бағдарламасының бейіні бойынша емтихан сұрақтары

50

Барлығы

100