Оқу ақысы

1.Қазақстан және таяу шетел азаматтары үшін

Магистратура (күндізгі)

Магистратура түрі Оқу құны, тг
1-оқу жылы 2-оқу жылы
Бейінді бағыт, ұзақтығы 1 жыл 920 500  
Бейінді бағыт, ұзақтығы 1,5 жыл 920 500 460 250
Ғылыми-педагогикалық бағыт 1 000 000 1 000 000

2.Шетел азаматтары үшін (алыс шетел)

Магистратура (ғылыми-педагогикалық бағыт)

 

Атауы  Оқу құны, тг
1-оқу жылы 2-оқу жылы
Магистратура ғылыми-педагогикалық бағыт 1 200 000 1 200 000

 

ENERGO UNIVERSITY