Оқу ақысы

1.Қазақстан және таяу шетел азаматтары үшін

Магистратура түрі Оқу құны, тг.
1 курс 2 курс
Бейінді бағыт, ұзақтығы 1 жыл 800 000  
Бейінді бағыт, ұзақтығы 1,5 жыл 800 000 400 000
Ғылыми-педагогикалық бағыт 800 000 800 000

2.Шетел азаматтары үшін (алыс шетел)

Магистратура (ғылыми-педагогикалық бағыт)

Оқу құны, тг.
1 курс 2 курс
1 100 000 1 200 000