Докторантураға түсу емтихандарына арналған сұрақтары

8D06201 "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" мамандығы бойынша докторантураға түсу емтиханының бағдарламасы

8D07102 "Жылу энергетикасы" мамандығы бойынша докторантураға түсу емтиханының бағдарламасы

8D07104  "Аспап жасау" мамандығы бойынша докторантураға түсу емтиханының бағдарламасы

8D07104  "Электр энергетикасы" мамандығы бойынша докторантураға түсу емтиханының бағдарламасы

8D07105  "Ғарыштық техника және технологиялар" мамандығы бойынша докторантураға түсу емтиханының бағдарламасы

8D07103  "Автоматтандыру және басқару" мамандығы бойынша докторантураға түсу емтиханының бағдарламасы