АСПАП ЖАСАУ

Білуі керек:

- еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды, өндірісті технологиялық дайындаудың біртұтас жүйесін

- экспериментті жоспарлау және талдау әдістері, экспериментті орнату теориясы туралы; эксперименттер санын анықтау; эксперименттерді құрудың ғылыми тәсілдері жайында білу

- жүйе және жүйе элементі ұғымы туралы; жылу энергетикасы немесе электр энергетикасы саласындағы басқару жүйелерінің түрлері туралы; ақпараттық-өлшеу жүйелерінің элементтері ретіндегі техникалық құралдар туралы; күрделі басқару жүйелері туралы; сызықты емес жүйелер туралы; сызықты емес жүйелерді математикалық модельдеу бойынша; цифрлық басқару жүйелерінің құрамы туралы; цифрлық басқару жүйелерін жобалау әдістері туралы білу.

-аспап жасау саласындағы ғылым дамуының қазіргі заманғы тенденциялары туралы; робототехника, робот механикасы саласындағы негізгі теориялық білім; электронды робототехника жүйелері; ғылымның жаңа бағыттары – мехатроника және бионика жайында білу; 

-өнеркәсіптік контроллерлерге арналған заманауи бағдарламалық қамтамасыз ету; өнеркәсіптік желілерді жобалау бойынша; энергия өндіруді автоматтандыруға арналған заманауи құрылғының техникалық сипаттамалары туралы; визуализация бағдарламалық құралдарының құрамын білу.

- жылу-энергетика немесе электр энергетикасындағы қазіргі заманғы өлшеу құралдары туралы; өлшеу құралдарын бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша; қазіргі заманғы микропроцессорлық өлшеу құралдары.

-интеллектуалды басқару мен басқарудың заманауи жүйелері туралы; жасанды интеллект құру әдістері туралы; техникалық көріністі құру әдістері; микропроцессорлық жасанды интеллект жүйелерін құру әдістері.

Қабілеттері мен дағдылары: еңбек жағдайының шарттарына, талаптарына сәйкес өз іс-әрекетін реттеу, еңбекті қорғау ережелерінің сақталуын бақылау және жұмысты қауіпсіз орындау.

Құзыреттері:

зерттелетін сала бойынша білімі мен түсінігін, соның ішінде осы саладағы ең озық білім элементтерін көрсету;

-осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану;

- зерттеу саласы бойынша дәлелдер құрастыру және мәселелерді шешу;

-әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру;

-инновациялық тәсілдерді, прибор жасау саласындағы кәсіпорындардағы қызметтің тұжырымдамалары мен стратегияларын құру әдістерін пайдалана отырып, міндеттер мен мәселелерді шешуге жауапкершілікті қабылдайды және көтереді;

- логикалық әдістерді пайдалана отырып, келісілген шешімдерді қабылдау, аспап жасау саласындағы кәсіпорындарда кәсіби қызмет пен өзара әрекеттестік үлгілерін құру және ойнау үшін жауапкершілікті өзіне алады және көтереді;

-мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен шешімдерді жеткізу.

Түлектер қайда жұмыс істейді?

ЖШС «Алматытеплокоммунэнерго» 

РМК ОҚФ «Қазақстан метрология институты» 

ЖШС «ЭлтексАлатау» 

ЖШС «Сайман» 

ЖШС «Siemens» 

ENERGO UNIVERSITY