2021-2022 оқу жылына PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ үшін бөлінген мемлекеттік білім беру гранттары

 Білім беру бағдарламалары тобының коды және атауы  Орын саны  Оның ішінде мақсатты орындар  Ұйым атауы  
D096 - Коммуникация және  коммуникациялық технологиялар  3 1 «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті»  акционерлік қоғамы 
D098 - Жылу энергетикасы 4    
D099 - Энергетика және электр техникасы  5 1

«Ш. Есенов атындағы  Каспий технологиялар және  инжиниринг университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

D100 - Автоматтандыру және басқару  6    
D103 - Механика және  металл  өңдеу 3    
D107 - Ғарыштық инженерия 3    
 Барлығы 24 2