АЭжБУ әзірлемелері

Конфигурацияланатын платформасы бар зерттеу роботы

Қоршаған ортаның ластануын өлшеу және зерттеу бойынша зерттеу жұмыстарына арналған конфигурацияланатын платформасы бар зерттеу роботы. Деректерді онлайн режимінде мобильді құрылғыға тасымалдауға мүмкіндік береді. Дауыстық хабарламалар арқылы зерттеу жұмысын орындай алады.
Орындалған жұмыстар тізімі:
1. Температура мен ауа ылғалдылығын өлшеу.
2. Топырақ және су тұздарын өлшеу.
3. Газбен ластанған ауаны, пропанды, бутанды, табиғи газды өлшеу.
4. Бейнебақылау және онлайн бақылау.
5. Қараңғыда автоматты жарықтандыру, автоматты түрде ұйқы режиміне ауысу (энергияны үнемдеу үшін).

Авторы: Якубов Д.М. Жетекші инженер Телекоммуникация және инженерия кафедралары.

«Айнымалы токтың бір фазалы тізбектерін зерттеу» зертханалық стенді

Зертханалық стенд кәсіптік мектептер, орта арнайы және жоғары оқу орындарының білім алушыларына «Электротехника және электроника негіздері» курсының «Айнымалы токтың бір фазалы тізбектері» бөлімін оқытуға арналған. Стенд білім алушыларды ауыспалы токтың электр тізбектеріндегі электр аспаптарымен және өлшеулермен таныстыруды қамтамасыз етеді және практикалық зертханалық жұмыстарды жүргізу мүмкіндігімен ауыспалы токтың желілік және сызықты емес тізбектерін зерттеуді қамтиды.

Зертханалық жұмыстардың тізбесі:

1. Электр өлшеу аспаптары және өлшеулер.

2. Элементтердің тізбектелген байланысы бар айнымалы токтың электр тізбектері.

3. Элементтердің параллель қосылуымен айнымалы токтың электр тізбектері. Кернеуді арттыру.

4. Айнымалы токтың сызықты емес тізбегі.

5. Қарапайым сызықтық электр тізбектері.

6. Индуктивтілікті зерттеу.

7. Бір фазалы трансформатор.

8. Тегістейтін сүзгілерді зерттеу.

9. Желідегі кернеуді өлшеу.

10. Желідегі токты өлшеу.

11. Толық қуатты өлшеу.

12. Белсенді қуатты өлшеу.

13. Қуат желісінің жиілігін өлшеу.

14. Қуат коэффициентін өлшеу.

15. Өлшенетін сигнал жоғарғы шекарадан шыққан кездегі авариялық хабар

Дереккөз.

Авторы:

Д.М. Якубов - "Телекоммуникация және инновациялық технологиялар" кафедрасының жетекші инженері 

Пайдалы модельге патент 

ЛАЗЕРЛІК БАҒЫТТАУ ЖҮЙЕСІ

Құрылғы оптикалық аспап жасау саласына жатады, атап айтқанда, лазер сәулесі бойынша объектінің бүкіл нұсқауының құрылғыларына жатады және технологиялық процестің жасырын режимін қамтамасыз ететін функционалды тәуелсіз модуль ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Өнертабыстың міндеті-технологиялық мүмкіндіктерді кеңейту есебінен жоғары пайдалану сапасымен лазерлік бағыттаудың тиімді жүйесін құру.

Авторлары:

Якубов Жамшидбек Мәлікұлы (KZ)

Коньшин Сергей Владимирович (KZ)

Темірқанова Эльвира Қадылбекқызы (KZ)

Қасымов Әбдіразақ Оразгелдіұлы (KZ)

Жигулин Юрий Тимофеевич (KZ)

Ақтаев Еркін Түлкінұлы (KZ)

"ЦИФРЛЫҚ ЭЛЕКТРОНИКА НЕГІЗДЕРІ" КОНФИГУРАЦИЯЛАНАТЫН ОҚУ СТЕНДІ

"Цифрлық электроника негіздері" конфигурацияланатын оқу стенді оқыту және зерттеу қондырғыларының саласына жатады, сондай-ақ солардың негізінде Электрондық компоненттермен және модульдермен жұмыс істеу дағдыларын алу үшін арналған.

Әртүрлі электрондық элементтер мен сұлбалардың сипаттамасын зерттеу үшін пайдаланушы солардың негізінде сұлбаны жинауы керек. Біріздендірілген баспа тақтасыда орналастырылған әрбір электрондық компонент әрбір кіріс және шығыс түйреуіштермен немесе ұялармен қосыла алады.

Авторлар:

Ыбырайымов Марғұлан Қасенұлы

Ахмет Қуанышбайұлы Сайымбетов

Нұрғалиев Мадияр Каменұлы

Мубарак Захидовна Якубова

Дараев Абдумежит Максимович

Асабаева Роза Нұрланқызы

Якубов Жамшитбек Мәлікұлы

Ақтаев Еркін Түлкінұлы

 

Механикалық қолжетегі бар электр энергиясының автономды көзі

Механикалық қолжетегі бар электр энергиясының автономды көзі энергия көзі ретінде пайдалануға арналған.

Қолмен басқарылатын коллекторлық қозғалтқыштан тұратын қолжетегі бар электр энергиясының автономды көзі,  оның ішінде  генераторға сымдармен қосылған түзеткіш блогы бар және инерциядан энергия өндіруге мүмкіндік беретін бірыңғай жүйеге қосылған генератор білігінің механикалық айналу реттегіші бар синхронды генератор орналасқан.

Автор:

Д.Якубов

Пайдалы модельге патент