БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТОПТАРЫ БОЙЫНША ӘҢГІМЕЛЕСУ ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТОПТАРЫ БОЙЫНША ӘҢГІМЕЛЕСУ ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

10.08.2023 Барлық жаңалықтар


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университетке ақылы негізде оқытуға техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі, жоғары
білімі бар адамдарды қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларына ақылы негізде
қабылдау үшін, шетел азаматтарын қабылдау үшін және жалпы орта білімі, техникалық және кәсіптік немесе

орта білімнен кейінгі білімі бар, жедел әскери қызмет өткерген тұлғаларды қабылдау үшін
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТОПТАРЫ БОЙЫНША ӘҢГІМЕЛЕСУ ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

 

Білім беру

бағдарламаларының топтары

Білім беру бағдарламалары Қатынау нүктесі

Мерзімі

В057-Ақпараттық технологиялар Есептеу техникасы және
бағдарламалық қамтамасыз ету
https://meet.google.com/wen-xnsz-yuk

10.08.2023-25.08.2023
ж., сағ. 11:00-13:00

Ақпараттық жүйелер https://meet.google.com/aiu-nbmc-mes 10.08.2023-25.08.2023
ж., сағ. 11:00-13:00
В058-Ақпараттық қауіпсіздік Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері https://meet.google.com/crw-cwhu-ozg 10.08.2023-25.08.2023
ж.., сағ. 11:00-13:00
В059-Коммуникация және
коммуникациялық
технологиялар
Телекоммуникациялық
инженерия

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVhOGQ3NTAtZTQ2Yi00YjdkLWJlYmMtNTBkZGFkMDUyZGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294d0568f-c4bc-43f2-976d-b669c93d15bb%22%2c%22Oid%22%3a%22ddf4f7b3-c12d-441d-82a8-af225b00d47c%22%7d

14.08.2023 ж.,
сағ. 11:00
В062-Электр техника және
энергетика
Электр энергетикасы

meet.google.com/gfm-yzez-upt

15.08.2023, 17.08.2023,
18.08.2023, 21.08.2023,
23.08.2023,

25.08.2023ж.
сағ. 14:00-17:00

Электр энергетикалық жүйелер

meet.google.com/gfm-yzez-upt

15.08.2023, 17.08.2023,
18.08.2023, 21.08.2023,
23.08.2023,
25.08.2023ж.
сағ. 14:00-17:00
Жылу энергетикасы

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTI0Mjk1MDEtMTBhNC00NmFkLWI5MzMtY2IyMDlhODU1NWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294d0568f-c4bc-43f2-976d-b669c93d15bb%22%2c%22Oid%22%3a%2203ac3436-1281-4c55-b85f-f618b956b7ec%22%7d

15.08.2023ж. сағ. 10:00
Энергоаудит және
энергоменеджмент

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTI0Mjk1MDEtMTBhNC00NmFkLWI5MzMtY2IyMDlhODU1NWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294d0568f-c4bc-43f2-976d-b669c93d15bb%22%2c%22Oid%22%3a%2203ac3436-1281-4c55-b85f-f618b956b7ec%22%7d

15.08.2023ж. сағ. 10:00
Инженериядағы кәсіпкерлік https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTI0Mjk1MDEtMTBhNC00NmFkLWI5MzMtY2IyMDlhODU1NWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294d0568f-c4bc-43f2-976d-b669c93d15bb%22%2c%22Oid%22%3a%2203ac3436-1281-4c55-b85f-f618b956b7ec%22%7d 15.08.2023ж. сағ. 10:00
Жүйелік инженерия https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTViZjdmMjItZGYwZS00NjczLWI5NDctZmRlN2I5NTk4MzU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294d0568f-c4bc-43f2-976d-b669c93d15bb%22%2c%22Oid%22%3a%227c4ac7f1-8488-48c4-b9b5-458081880a69%22%7d 21.08.2023ж.
сағ. 10:00 -12:00.
В063-Электр техникасы және
автоматтандыру
Автоматтандыру және басқару https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdkZDMyNTgtMjdjMi00Y2E3LWE0ZTYtZGY4MjU1ZTBkNDhh%40thread.v2/0context=%7b%22Tid%22%3a%2294d0568f-c4bc-43f2-976d-b669c93d15bb%22%2c%22Oid%22%3a%22b32e8636-eaf2-4207-9b68-db5d351d274a%22%7d

 

18.08.2023ж. сағ. 14:00
В094-Санитарлық және
профилактикалық іс-шаралар
Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
және қоршаған ортаны қорғау
https://teams.microsoft.co m/l/meetup- join/19%3aMmmT0W8O- 522c27ltRMLy8aUe7725 75FIOqZSV2sieA1%40th read.tacv2/169090204125 5?context=%7b%22Tid% 22%3a%2294d0568f- c4bc-43f2-976d- b669c93d15bb%22%2c% 22Oid%22%3a%2213db9 cfe-2a51-4ed2-8e94- 88106278c098%22%7d 18.08.2023ж. сағ. 10:00

Телекоммуникация және ғарыштық инженерия институтының әңгімелесу бағдарламасы
Ақпараттық технологиялар институтының әңгімелесу бағдарламасы
Электр энергетика және электр техника институтының әңгімелесу бағдарламасы
Жылу энергетикасы және басқару жүйелері институтының әңгімелесу бағдарламасы