ANTIKOR

"Қазақстан-2050" cтратегиясы (орыс тілінде)
"Қазақстан-2050" cтратегиясы (қазақ тілінде)
Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы Жарлығы (орыс тілінде)
Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы туралы Жарлығы (қазақ тілінде)
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ҚР Заңы(қазақ тілінде)
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ҚР Заңы (орыс тілінде)
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы ашықтықты және айқындықты қамтамасыз ету жөніндегі жемқорлыққа қарсы стандартын бекіту туралы (орыс тілінде)
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы ашықтықты және айқындықты қамтамасыз ету жөніндегі жемқорлыққа қарсы стандартын бекіту туралы (қазақ тілінде)
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы ашықтықты және айқындықты қамтамасыз ету жөніндегі жемқорлыққа қарсы стандарты (1-тарау) (орыс тілінде)
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы ашықтықты және айқындықты қамтамасыз ету жөніндегі жемқорлыққа қарсы стандарты (1-тарау) (қазақ тілінде)
Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2020 жылға арналған іс-шаралар жоспары (орыс тілінде)
Университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2020 жылға арналған іс-шаралар жоспары (қазақ тілінде)
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат (орыс тілінде)
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат (қазақ тілінде)
Мүдделер қақтығысын шешу саясаты (орыс тілінде)
Мүдделер қақтығысын шешу саясаты (қазақ тілінде)
АЭжБУ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы (орыс тілінде)
АЭжБУ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің картасы (қазақ тілінде)
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт (орыс тілінде)
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт (қазақ тілінде)
ҚР БҒМ ашықтығы мен айқындылығын қамтамасыз ету бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты енгізу бойынша іс-шаралар жоспары (қазақ тілінде)
ҚР БҒМ ашықтығы мен айқындылығын қамтамасыз ету бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты енгізу бойынша іс-шаралар жоспары (орыс тілінде)
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл комиссиясы туралы ереже
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кешенді жұмыс жоспары
Список лучших студентов АУЭС имени Гумарбека Даукеева
Антиплагиат АУЭС
Дипломдық жұмыстар
Магистрлік диссертациялар