Оқу ақысы

Колледж білім алушыларының оқу құны

Оқыту нысаны (базалық білімді ескере отырып)  Оқу бағасы, тг.
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
9-сынып негізінде күндізгі оқыту 260 000 260 000 260 000 260 000
11-сынып негізінде күндізгі оқыту  280 000 280 000 280 000  
11-сынып негізінде күндізгі (қашықтықтан) оқыту  260 000 260 000 260 000