Университет құжаттары

2025 жылға дейінгі трансформациялау стратегиясы
АЭжБУ 2018-2020 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары.

Жоғары білім беруді интернационалдандыру студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығының деңгейімен, оқу жоспарлары мен бағдарламаларының интернационалдандыруымен, аймақтық және халықаралық жоғары оқу орындарының желілерін құрумен сипатталады.

Білім және ғылым министрлігі қазіргі уақытта қазақстандық жоғары оқу орындарында оқу сапасын арттыру бойынша үлкен жұмыс жүргізуде. Ағымдағы күн тәртібіндегі басты мәселе - білім беру қызметін дамытуға серпін беретін отандық университеттердің академиялық еркіндік қағидаттарын жүзеге асыру.

2018-2020 жылдарға арналған интернационалдандыру стратегиясы
Экологиялық саясат

"Ғ Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамның жарғысы

Жарғы

МИССИЯСЫ. Әлемдік интеграция мен жаһандану жағдайларына бейімделген елдің индустриялық-инновациялық дамуы үшін ұлттық экономиканың үздік зияткерлік ресурстарын және ең озық технологияларды қалыптастыру.

ПАЙЫМДАУЫ. 2025 жылға қарай АЭжБУ - энергетика, телекоммуникация, ақпараттық және аэроғарыштық технологиялар саласындағы Орталық Азиядағы алдыңғы қатарлы зерттеу университеті.

Миссия және стратегия