Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ-дың 45 жылдығына орай 45 ағаш|23.10.20

Ғ. Дәукеев атындағы АЭжБУ-дың 45 жылдығына орай 45 ағаш|23.10.20