"Zerde" мектебінің оқушылары Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ-да болды|13.01.21

"Zerde" мектебінің оқушылары Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ-да болды|13.01.21