Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ студенттерінің АлЭС-пен кездесуі |11.03.2021

Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЭжБУ студенттерінің АлЭС-пен кездесуі |11.03.2021