Төлем деректемелері

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

БИН 030640003269
РНН 600400070232
Заңды мекенжай 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы, Байтұрсынұлы көш,126/1
Телефон +7 (727) 292 03 03

 


«Банк ЦентрКредит» АҚ, Алматы

БИК (SWIFT) KCJBKZKX
ИИК (IBAN) KZ608560000000005121(KZT)
ИИК (IBAN) KZ778560000000076595 (RUR)
ИИК (IBAN) KZ368560000009644346 (USD)
ИИК (IBAN) KZ308560000009644357 (EUR)