Силлабустар

Электр энергетика және электр техника институты
Ақпараттық технологиялар институты
Телекоммуникация және ғарыштық инженерия институты
Жылу энергетика және басқару жүйелері институты