Силлабустар

20

Кафедрасы “ Электрмен жабдықтау және энергияның жаңғыртылатын көздері ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Электр энергетикалық жүйелер ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Электр машиналары және электр жетегі ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Электр техникасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
ТЕС 2216 Теория электрических цепей Электр тізбектерінің теориясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

2019

Кафедрасы “ Электрмен жабдықтау және энергияның жаңғыртылатын көздері ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
5В071200 Электромен жабдықтау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Электр қондырғыларын жөндеу, реттеу және пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Электр қондырғыларын жөндеу, реттеу және пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6M071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Жарықтандырғыш техника және жарықтандыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B081200 Микропроцессорлы техника негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Микропроцессорлық техника негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B081200 Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысының негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысының негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B081200 Cандық техника негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Cандық техника негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электр тораптарының релелік қорғанысын жобалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электр энергетикалық жүйелердегі релелік қорғанысы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электрмен жабдықтау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Ауыл шаруашылық электр технологиялары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Релелік қорғаныстың элементтік базасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Релелік қорғаныстың элементтік базасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электрлік аппараттар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Электрлік аппараттар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071800 Төмен және орташа кернеулі электр желілерін автоматтандырылған жобалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B081200 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Альтернативті энергетка және энергия үнемдеуші технологиялар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071800 Күн энергиясы және геотермальды энергия Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Энергетикалық қондырғылардың қауіпсіздік техникасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B081200 Электр қондырғыларын жөндеу, реттеу және пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Электр энергетикалық жүйелер ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
EtMI 2221 Электртехникалық материалдар және бұйымдар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PES 4309 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ЕSP 3304 Электр стансалары мен қосалқы стансалар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Электр желілері мен жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PPЕе 3217 Электр энергетикадағы өтпелі процесстер Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Жоғары кернеулер техникасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Электр тораптар мен жүйелердегі электр жабдықтарды монтаждау және жөндеу Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Электр тораптарын және жүйелерін жобалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Электр тораптар мен жүйелерінің электр жабдықтарын пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Электр тораптары мен жүйелерінің режимдерін есептеу Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B081200 Электртехникалық материалдар және бұйымдар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B081200 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071800 Алысқа электр жеткізудің негізі режимдері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6D071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6D071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6D071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6D071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Электр машиналары және электр жетегі ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
5В071800 Электр жетегі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Автоматты басқару жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Электр жетегі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Автоматты басқару жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электр машиналары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Автоматты басқару теориясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Электр машиналары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Электрлік энергияның механикалыққа түрлендіру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Автоматты басқару теориясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Автоматтандырылған электр жетегінің элементтері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 АЭЖ микропроцессорлық құралдары және жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Күштік түрлендіргіш құрылғылары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Энергияның электр механикалық түрлендіргіштері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Өнеркәсіптік мехнизмдердің электр жетегі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6M071800 Өндірістік электржетектерді реттеуді қолдану тиімділігін бағалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6M071800 Автоматтандырылған электр жетегі құралдарымен энергия үнемдеу Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6M071800 Электр техникалық кешендер мен жүйелердің компоненттерін модельдеудің әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6M071800 Цифрлық емес және цифрлық жүйелерді автоматты басқару Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6M071800 Мұнай айдайтын және компрессорлық станциялардың электр жетегі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6M071800 ТП АБЖ жиіліктік және реттегіш электр жетектері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07101 Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07101 Ортадан тепкіш механизмдердің электр жетегінің энергия тиімділігін арттыру әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07101 Электр жетегінің қазіргі заманғы кешенді энергия үнемдеушілері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07101 Өнеркәсіптік механизмдегі энергия тиімділігінің потенциалын болжау және зерттеу әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07101 Электр механикалық жүйелерді математикалық модельдеу Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Электр техникасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
5В071800-"Электроэнергетика" Электр тізбектерінің және электр өрісінің талдауы. ЭЭк Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800-"Электроэнергетика" Сызықты емес жүйелердің және электр өрісінің теориясы. ЭЭк Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200- "Энергообеспечение сельского хозяйства" Электр тізбектері мен электр өрістерін талдау. ЭСХк Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200- "Энергообеспечение сельского хозяйства" Сызықты емес жүйелердің және электр өрісінің теориясы. ЭСХк Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070200-"Автоматизиция и управление" Көрсеткіштері таратылған және шоғырланған тізбектер. АжБ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070200-"Автоматизиция и управление" Электротехниканың теориялық негіздері. АжБ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070200-"Автоматизиция и управление" Төртполюстер теориясы. АжБ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071600-Приборостроение Тізбектер теориясының негіздері. АЖ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071600-Приборостроение Электротехника. АЖ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B073100-" Безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды" Электротехниканың және электроника негіздері. ҚОҚжӨТҚ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071900-"Радиотехника, электроника и телекоммуникация" Радиоэлектроникадағы электр тізбектер теориясы. РЭТ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071900-"Радиотехника, электроника и телекоммуникация" Телекоммуникациядағы электр тізбектер теориясы. РЭТ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071900-"Радиотехника, электроника и телекоммуникация" Электр тізбектерінің теориясы. РЭТ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В074600-"Космическая техника и технологии" Электротехника. ҒТТ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070400- "Вычислительная техника и програмное обеспечение" Электр тізбектерінің теориясы. Сызықты және сызықсыз тізбектер. ЕТжБҚ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800-"Электроэнергетика" Электр техниканың теориялық негіздері 1. ЭЭк Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800-"Электроэнергетика" Электр техниканың теориялық негіздері 2. ЭЭк Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700 – Теплоэнергетика Электротехника және электроника. ЖЭ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700 – Теплоэнергетика Электротехника және электрониканың негізі. ЖЭ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200- "Энергообеспечение сельского хозяйства" Электр техниканың теориялық негіздері. ЭСХк Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

2020

Кафедрасы “ Электрмен жабдықтау және энергияның жаңғыртылатын көздері ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
5B071800 Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысының негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071200 Релелік қорғаныстың элементтік базасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Микропроцессорлық реле және энергетика желісінің замануи қорғау жүйесі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071200 Ауыл шаруашылық электр технологиялары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071200 Сәулелену көздерін ауыл шаруашылығында қолдану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 направление Инженерия и инженерное дело Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071200 Cандық техника негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Сандық техника негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071800 Электрмен жабдықтау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101 Альтернативті энергетика және энергия үнемдейтін технологиялар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 курс 3 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101 ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІН ПАЙДАЛАНУ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 направление Агроинженерия Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Қайта жаңғыртылатын энергия көздерінің потенциалын бағалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 направление Инженерия и инженерное дело ЭЛЕКТР ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ЖӨНДЕУ, РЕТТЕУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Жарықтандырғыш технгика және жарықтандыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Электрмен жабдықтау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 направление Инженерия и инженерное дело Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B081200 –«Энергообеспечение сельского хозяйства» направление: Агроинженерия Ауыл шаруашылығы обьектілерін энергиямен қамтамасыздандыру жүйесін жобалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 направление Инженерия и инженерное дело Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Электр энергетикалық жүйелер ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
6В07101 Электроэнергетические системы Электртехникалық материалдар және бұйымдар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Электр стансалары мен қосалқы стансалар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Электр тораптары және жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Электр энергетикадағы өтпелі процесстер Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101 Электроэнергетические системы Электр стансалары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Жоғары кернеулер техникасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Электр тораптарын және жүйелерін жобалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Cинхронды генераторлардың жұмыс режімдері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Электр тораптары мен жүйелерінің режимдерін есептеу Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Электр стансаларындағы жабдықтарды пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Электр тораптар мен жүйелерінің электр жабдықтарын пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Энергообеспечение сельского хозяйства Электртехникалық материалдар және бұйымдар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Энергообеспечение сельского хозяйства Резервтік электр станциялары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Энергообеспечение сельского хозяйства Жоғары кернеулер техникасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Энергообеспечение сельского хозяйства Электр энегиясын жеткізу Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07101 Электроэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07101 Электроэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7М071 Электроэнергетические системы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7М071 Электроэнергетические системы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7М071 Электроэнергетические системы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071 Инженерия и инженерное дело Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7М071 Электроэнергетические системы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Электр машиналары және электр жетегі ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
ОП 6В07101 Электроэнергетика Цифрлық басқарылатын жүйелердің математикалық негіздеріMa Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
(ОП) 6В08501 Энергообеспечение сельского хозяйства Ауыл шаруашылығындағы автоматика негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
(ОП) 5В07101 Электроэнергетика Автоматты басқару жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОП 6В07101 Электроэнергетика Автоматты басқару теориясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
(ОП) 6В08501 Энергообеспечение сельского хозяйства Ауыл шаруашылығындағы автоматика негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 - Электроэнергетика Электр машиналары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 - Электроэнергетика КТК 4310 Күштік түрлендіргіш құрылғылар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 - Электроэнергетика OMEZh 4309 Өнеркәсіптік механизмдердің электр жетегі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 - Электроэнергетика AEZhE 4308 Автоматтандырылған электр жетегінің элементтері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 - Электроэнергетика AEZhMKZh 4311 АЭЖ микропроцессорлық құралдары және жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07101 Электроэнергетика (Инженерия и инженерное дело ) TTPA 7301 Типтік технологиялық процестерді автоматтандыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07101 Электроэнергетика ОМЕTPShZA 7304 Өнеркәсіптік механизмдегі энергия тиімділігін потенциалын болжау және зерттеу әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07101 Электроэнергетика EZhKZKEY 7302 Электр жетегінің қазіргі заманғы кешенді энергия үнемдеушілері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07101 Электроэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
По ОП 6207 Электроэнергетика (Научно-педагогическая магистратура) ESE 6207 Электр энергетикадағы электрмагниттік үйлесімдік Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
По ОП 6207 Электроэнергетика (Научно-педагогическая магистратура) NCSAU 5304 Сызықты емес және цифрлық жүйелерді автоматты басқару Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Epe 3303 Энергияның электромеханикалық түрлендіргіштері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Электроэнергетика Ezh 3303 Электржетегі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
По ОП Электроэнергетика (Научно-педагогическая магистратура) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101 Электроэнергетика LOCSU 2206 Цифрлық басқарылатын жүйелердің логикалық негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6207 Инженерия и инженерное дело. Научно-педагогическая магитсратура TPABZh 5306 ТП АБЖ жиіліктік және реттегіш электр жетектері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 Энергообеспечение сельского хозяйства 4311 Электр жетегі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Электр техникасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
5В071800 – Электроэнергетика Сызықты емес жүйелердің және электр өрісінің теориясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ETN 2208 Электротехниканың теориялық негіздері Электротехниканың теориялық негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации Электр тізбектерінің теориясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07108 – «Автоматизация и управление» Электротехниканың теориялық негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101 – Электроэнергетика направление 6В071 – Инженерия и инженерное дело Электротехниканың теориялық негіздері (1) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B074600 – Космическая техника и технологии Электротехника Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101 – Электроэнергетика направление 6В071 – Инженерия и инженерное дело Электр тізбектедің және өрісін талдау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В11201 – «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» Электротехниканың және электроника негіздері 1 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101 – Электроэнергетика направление 6В071 – Инженерия и инженерное дело Электртехниканың теориялық негіздері (II) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071600 - Приборостроение Электр тізбектерінің теориясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071601–«Робототехникадағы бақылау өлшеуіш аспаптар» мамандығы 6В071- Инженерия және инженерлік іс Электр тізбектерінің теориясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В06201 –Радиотехника, электроника и телекоммуникации Направление: Телекоммуникации Телекоммуникациядағы электр тізбектер теориясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

2021

Кафедрасы “ Электрмен жабдықтау және энергияның жаңғыртылатын көздері ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Электр энергетикалық жүйелер ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
5B071600 Энергетикалық кешендердің ақпараттық-басқару жүйелерінің өнеркәсіптік желілері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Электр машиналары және электр жетегі ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Электр техникасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
ETT 2216 Электр тізбектерінің теориясы Электр тізбектерінің теориясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ТЕС 2216 Теория электрических цепей Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ETN (1) 2215 Электротехниканың теориялық негіздері 1 Электротехниканың теориялық негіздері 1 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ETN 2208 Электротехниканың теориялық негіздері Электротехниканың теориялық негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ТОЕ (1 ) Теоретические основы электротехники 1 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ЕТ 2206 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ЕТ 2206 Электротехника Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OEE 2209 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EOE 2223 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TEC 2217 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ТОЕ 2208 Теоретические основы электротехники Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОЕЕ 2209 Электротехниканың және электроника негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ЕЕ 2215 Электротехника және электроника негіздері Электротехника және электроника негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау