Силлабустар

221

Кафедрасы “ Жылу электр станциялары ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Өндірістік жылу технологиялары ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
6В11201 – «Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» HIM 2206 – ХИМИЯ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Менеджмент және кәсіпкерлік ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Автоматтандыру және басқару ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

2019

Кафедрасы “ Жылу электр станциялары ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
PTTA 3306 ЖЭС және АЭС бу турбиналары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PT 4307 ЖЭС-дағы табиғатты қорғау технологиялары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EOO 4311 ЖЭС негізгі жабдықтарын пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
RRETES 5305 ЖЭС жұмыс режимі және пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NTD 3302 Сығымдағыштар және жылу қозғалтқыштары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SPET 3223 ЖЭС және АЭС-да электр және жылу энергиясын өндіру жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TSTES 6208 ЖЭС жылу сұлбалары және оларды есептеу әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EMTES 5204 Энергия аудиті және ЖЭС мониторингі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PTES 5307 ЖЭС жобалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PENTO 7304 Кеуекті құрылымдарды пайдалану арқылы жылу алмасу жабдығының тиімділігі мен сенімділігін арттыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TPzhA 4312 ЖЭС-те тәсілдемелік құбылыстарды жүзеге асыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MMОTРU 4308 Жылуэнергетикалық процестер мен қондырғыларды модельдеу және оңтайландыру әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
KТТR 3211 Жылуэнергетикалық есептердегі компьютерлік технологиялар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ТОТ 2206 Жылу техникасының теориялық негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SOT 7302 Жылуэнергетиктерді кәсіби даярлаудағы заманауи білім беру технологиялары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TEU 2219 Энергетикалық қондырғылардағы жылуалмасу Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OPUNI 7303 Жылуэнергетикадағы ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NTPTT 5301 Жылуэнергетика және жылутехнологияның ғылыми-техникалық мәселелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Өндірістік жылу технологиялары ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
ZhZhTEU 3303 Жылулық машиналар және газ турбиналық қондырғылар 5B071700 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhMTKh 3303 Жылу энергетика және жылу технологияларында энергияны үнемдеу 5B071700 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OPTS 5307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NVIE 3306 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EDEQK 3306 Энергияның дәстүрлі емес және қайта жаңарту көздері 5В071700 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TAUTE 3304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhEABT 3304 Жылуэнергетикасындағы жылутехникалық процестерді автоматты басқару теориясы және автоматты басқару жүйелері. 5В071700 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SDFHT 2224 Су дайындаудың физика-химиялық тәсілдері 5B071700 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MHMPV 2204 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ETT 3236 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
VTES 2233 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhESSD 2233 ЖЭС-дағы және өндіріс кәсіпорындарындағы су дайындау қондырғыларың пайдалану5B071700 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhE 4321 «Өндіріс кәсіпорындарының жылуэнергетикалық және жылутехнологиялық қондырғыларын пайдалану 5В071700 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
НРЕ 4319 Орталықтандырылған және автономды энергиямен жабдықтау жүйелері 5В071700 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhZhN2218 ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ НЕГІЗДЕРІ 5B073100 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
STSACE 5306 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
STET 7305 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
CATShO 4308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PITUS 5304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MNST 4317 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ISTE 6302 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TOTc 2218 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZyEQM 2216 Жылуэнергетиканың құрылымдық материалдары 5В07103 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
KMT 2216 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
Mat 1212 Жадығаттану 5В07103 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
Mat 2215 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
Him1205 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
Him1205 Химия5 В073100 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
CASE 4310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
HA 2209 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
HA 2209 Химиялық талдау 6B11202 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTIK 2230 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Менеджмент және кәсіпкерлік ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
5В071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B070300 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071600 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070200 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070400 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070200 EAP 4232 Экономика және кәсіпорынды басқару (Автоматтандыру және басқару) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B070400 EPD 4303 -«Экономика және кәсіпкерлік қызмет» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070400 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B070200 EUP 4209 -«Экономика және кәсіпорынды басқару» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В060200, 5В070300 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 ЕО 3209 – «Сала экономикасы» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071900 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070200 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071900 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071600 AEKK 3303 «АСПАП ЖАСАУДАҒЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК ІС» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В074600 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 КSКТ 339: «Қаржы - шаруашылық қызметті талдау» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070200 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В073100 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071900 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071600 АЕКК 3303 - Аспап жасаудағы экономика және кәсіпкерлік іс (Аспап жасау) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071600 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071600 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 ЕЕ 4209 «Энергетика экономикасы » Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071600 ТЕЕР-1109 - Теориялық экономика және экономикалық практика (Аспап жасау) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В06102 EPMO 4116 «ЭКОНОМИКА, КӘСІПКЕРЛІК, КӨШБАСШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР» (ИС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800, 5В071700, 5В081200 AEKDM-1109 - Қазақстандық әлеуметтік-экономикалық даму үлгісі (ТЭ, ЭЭ, ЭСХ) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 BUA-4308 «Бухгалтерлік есеп және аудит» (ЭЭ) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В073100 ОММ 3219 - Менеджмент және маркетинг негіздері (БЖДиЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700, 5В071800 PNS 4309 «Кәсіпкерлік және салық жүйесі» (ТЭ, ЭЭ) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071900 ESPD 3209 - Байланыс экономикасы және кәсіпкерлік қызмет (РЭТ) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700, 5В071800 KMSER-2207 «Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму үлгісі» (ТЭ, ЭЭ) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 EOP 3209 - Экономика және өндірісті ұйымдастыру (ЭСХ) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 OСЕ-2205 « Цифрлы экономика негіздері» (Электроэнергетика) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071600, 5В070400 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070400 EMIKT 4303 «АКТ САЛАСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 IPZE 4310 «Инвестициялық жоспарлау және энергетикадағы бағалау» (Электроэнергетика) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В073100 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800– Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 Сала экономикасы (Электроэнергетика) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В074600 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071600 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
IIVLV 3225 LZShKI - Ластаушы заттардың шығыу көздерін инветаризацялау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NIE - 2214 Энергия көздерінің жанаруы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PT 3222 Өндірістік токсикология Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EUBZh 3107 Экологиялық тұрақтылық және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MOPER -4306 Кәсіби және экологиялық қауптерді бағалау әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OZT 3208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTPKS 4201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
RET 4238 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OT 4315 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRPB 3301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTUPO 4318 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ARM 3307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
IKZE 1208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NB 5306 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AOPB 5304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTIE - 5206 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PUNID 5301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МК 2211 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МОРМР 2211 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PvB 3221 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRMZChS 4309 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EUBZh3107 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTT 4239 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTPKS 4201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Автоматтандыру және басқару ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
PZhIN4312 Программалық жабдықтаудың инженериясының негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
LSAR 3301 Сызықты автоматты реттеу жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
LSAU 5302 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SARZh3301 Сызықты автоматты реттеу жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SZhKN4317 SCADA - жүйелерді құрү негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AZhZh 4309 Автоматтандыру жүйелерін жобалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BZhTSh4310 Басқару жүйелерінің тіптік жобалық шешімдері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BZhSN 4314 Басқару жүйелерінің сенімділігінің негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhOZhP3234 Жүйелік программалық жабдықтаумен программалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PT2211 Программалау технологияры Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
FU4320 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ISU6208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MMST5304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MMST5304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTK3219 Өлшеудің техниқалық құралдары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AzhPK2213 Автоматтандыру жүйелерінің программалық кешендері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhTZhKAK4317 Жылутехникалық жабдықтарды қорғау әдістері және қүралдары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MKSU3306 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TBZhN3306 Таратылған басқару жүйелерінің негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
IKT1105 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NITPSA5302 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PBD3214 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SUBD3214 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TSA2220 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhBZhOTON Жылуэнергетика және басқару жүйелеріндегі объекттерді тексеруден өткізу негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EZhZh 3239 есептеу жүйелері және желілері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SOSU 6209 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MIOU 3303 Басқару жүйелерінің объектілерін модельдеу Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EUA2220 Автоматика элементтері мен құрылдары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AZhTN 3225 Ақпаратты жинау және тасымалдау мамандығы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OEITR 5205 Өлшеулер бірлігінің негіздері және техникалық зерттеулер (ғылыми-педагогикалық магистратура) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NSAR 3302 Бейсызықты автоматты реттеу жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TSI 3219 Техникалық өлшеу құралдары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MSSUK 2218 Метрология, стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
АР 2211 Алгоритмдеу және программалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ТР 2211 Программалау технологиялары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
АТТРР 3307 Типтік технологиялық процесстер мен өндірісті автоматтандыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OРSS 4317 Scada-жүйелерді құру негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PSA 4309 Автоматтандыру жүйелерін жобалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TPRSU 4310 Басқару жүйелернің типтік жобалық шешімдері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ONSU 4314 Басқару жүйелернің сенімділігінің негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ASUPP 4310 Өндірістік процесстерді автоматтандырылған басқару жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ATS 5402 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ATS 5402 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ТТІЕ 5206 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PSSA22133 Автоматтандыру жүйелерінің программалық кешендері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

2020

Кафедрасы “ Жылу электр станциялары ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
5B071700-Теплоэнергетика ЖЭС-да технологиялық процестерді жүзеге асыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика ЖЭС көмекші құрал-жабдықтары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07103-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетики Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07103-Теплоэнергетика Техникалық термодинамика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика ЖЭС негізгі қондырғыларын пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика ЖЭС жобалау негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07103-Теплоэнергетика Жылуэнергетикалық қондырғылар циклдерінің термодинамикалық негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Жылуэнергетикалық процестері мен қондырғыларын үлгілеу және тиімділеу әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B070200 - Автоматизация и управление Жалпы жылутехника Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B070200 - Автоматизация и управление Жылу өндіруінің тәсілдемеліқ негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика Сұйық және газ механикасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07102 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07102 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6M071700 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07102 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07102 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07102 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101 – Электроэнергетика Жылутехника және жылуэнергетика негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07102-«Теплоэнергетика» (докторантура научная и педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8Д07102 – Теплоэнергетика, – 8Д07101 - Электроэнергетика, 8Д07103 – Автоматизация и управление, 8Д0 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07102-«Теплоэнергетика» (докторантура научная и педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07102-«Теплоэнергетика» (докторантура научная и педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101– «Электроэнергетика» (колледж біліміне негізделген ҚOT элементтерімен жеделдетілген оқыту) Жылутехника және жылуэнергетика негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101– «Электроэнергетика» (жоғары біліміне негізделген ҚOT элементтерімен жеделдетілген оқыту) Жылутехника және жылуэнергетика негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования на базе колледжа Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования на базе колледжа Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования на базе колледжа Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования на базе колледжа Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования на базе колледжа Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Өндірістік жылу технологиялары ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
«6М071700 – Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 – «Энергообеспечение сельского хозяйства» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 – «Энергообеспечение сельского хозяйства» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 -Жылуэнергетика мамандыгы Отын жагудын арнайы сyракары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071700 - Теплоэнергетика Магистратура (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700 Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – «Жылуэнергетика» В062– «Электротехника және энергетика» бағдарламасы «Жылуэнергетиканың құрылымдық материалдары» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071700 - Теплоэнергетика Магистратура (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В112 Енбекті қорғау және гигиена ХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – «Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
«6М071700 – Теплоэнергетика» (научно-педагогическая магистратура) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
«6D071700 – Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-«Жылуэнергетика» білім беру бағдарламасы бойынша Бағыты: Инженерия және инженерлі ZhPQ 3307 Жылутехнологиялық процестер мен қондырғылар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В0717-Жылуэнергетика мамандығының Өндіріс кәсіпорындарының жылуэнергетикалық және жылутехнологиялық қондырғыларын пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-«Жылуэнергетика» білім беру бағдарламасы бойынша Бағыты: Инженерия және инженер ETOTZh 4312 Өндірістік кәсіпорындардың энергия тасымалдауыштарын өндіру және тарату жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 - Жылуэнергетика мамандығы үшін Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
В062– «Электротехника және энергетика» оқу бағдарламасы ұшін Дайындау бағыты 6В07103 -Жылуэнергетика Жылуэнергетиканың құрылымдық материалдары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – Жылуэнергетика мамандығы үшін Жадығаттану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – «Теплоэнергетика» по образовательной программе В062 –Электротехника и энергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700 - Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – «Теплоэнергетика» специализация – Промышленная теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 -Жылуэнергетика ZhESSD 2233- ЖЭС-дағы және өндіріс кәсіпорындарындағы су дайындау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 –«Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – «Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОП 6В07103 – «Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – «Жылуэнергетика» білім беру бағдарламасы бойынша KKBG 3301 ҚАЗАНДЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАР ЖӘНЕ БУ ГЕНЕРАТОРЛАРЫ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОП 6В07103 – «Теплоэнергетика» направление: Инженерия и инженерное дело Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 – «Ауыл шаруашылығын энергиямен жабдықтау» мамандығына арналған ASOOAZZ 4308 АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ОБЪЕКТІЛЕРІН ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ АВТОНОМДЫ ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 –Жылуэнергетика ZhEZhTEU 3303 Жылулық машиналар және газ турбиналық қондырғылар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – Жылуэнергетика EDEQK 3306 – Энергияның дәстүрлі емес және қайта жаңарту көздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
В062– «Электротехника және энергетика» оқу бағдарлама HM1205 «Химия және жадығаттану» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОП В062 –Электротехника и энергетика Направление подготовки: 6В07103 – «Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071700 - Теплоэнергетика Магистратура профильная Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОП 6B11201 "Безопасность жизнедеятельности...."; 6B11202" Инженерная экология ...." Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B11201 " Қоршаған ортаны қорғау/..." 6B11202 "Инженерлiк экология...." багдарламалары HIM 1206 ХИМИЯ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 –«Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Менеджмент және кәсіпкерлік ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
5В071800 - Электроэнергетика КSКТS 4311: «Қаржы - шаруашылық қызметті талдау» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация ВЕКҚ 3209: «Байланыс экономикасы және кәсіпкерлік қызмет» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 – Электр энергетикаcы ЕО 3209 – «Сала экономикасы» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B070200- Автоматтандыру және басқару EUP 4209 -«Экономика және кәсіпорынды басқару» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B070400- Есептік техника және бағдарламамен қамтамасыз ету EPD 4303 -«Экономика және кәсіпкерлік қызмет» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070200 – «Автоматизация и управление» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071600 «Аспап жасау» AEKK 3303 «АСПАП ЖАСАУДАҒЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІК ІС» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В06102- «Ақпараттық жүйелер» EPMO 4116 «ЭКОНОМИКА, КӘСІПКЕРЛІК, КӨШБАСШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 - Электр энергетикасы IPZE 4310 «Инвестициялық жоспарлау және энергетикадағы бағалау» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800– «Электроэнергетика» EO 3209 – Экономика отрасли Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 – Электр энергетикаcы BUA-4308 «Бухгалтерлік есеп және аудит» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 – Электр энергетикаcы, 5В071700 – Жылу энергетикасы PNS 4309 «Кәсіпкерлік және салық жүйесі» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
- 5В071800 – Электр энергетикасы; 5В071700 – Жылу энергетикасы KMSER-2207 «Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму үлгісі» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 – Электр энергетикаcы OСЕ-2205 « Цифрлы экономика негіздері» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070400- «Есептік техника және бағдарламалық қамтамасыз ету» EMIKT 4303 «АКТ САЛАСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 - Жылу энергетикасы ЕЕ 4209 «Энергетика экономикасы » Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 - Жылу энергетикасы ЕЕ 4209 «Энергетика экономикасы » Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B070400- Есептік техника және бағдарламамен қамтамасыз ету EPD 4303 -«Экономика және кәсіпкерлік қызмет» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07107- «Инженериядағы кәсіпкерлік» OP 2201 «Кәсіпкерлік негіздері» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В06102 – «Информационные системы» EPMO 4116 «ЭКОНОМИКА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ЛИДЕРСТВО И ИННОВАЦИИ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
ПVZV3225 Ластанушы заттардын шығу көздерінін инветаризациалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PEM 2302 Өндірістік экологиялық мониторинг (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZOSPV 4308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
IKZE 2215 климаттың өзгеруі және жасыл экономика (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AZPNSP 4311 Өндірістегі бақытсыздық жағдайлармен мен кәсіби аурулар сараптамамасы (каз) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OS - 3305 Өңдірістік санитария (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 3207 Еңбек қорғау (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ORIVRP 4306 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ORB-3302 Радиациялық кауіпсіздік негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РТ 3121 Өндірістік токсикология (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MOPER - 4306 Кәсіби және экологиялық қауіптерді бағалау әдістері (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МК - 2211 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 2210 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRMZChS 4309 Төтенше жағдайдағы техникалық шешім әдісін қорғау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EUBZh 3107 Экологиялық тұрақтылық және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі (ТЭ) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PvB 3221 Өрт жарылыс кауіпсіздігі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRPB 3301 Өнеркәсіптік қауіпсіздігі техникалық реттеу (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTR 2310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 4304 Еңбек қорғау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 4210 Еңбек қорғау (информатика) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 3208 Еңбек қорғау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РВ 4243 Өңдірістік кауіпсіздік (ЭЭ) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OSPEB 4310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ARM 3226 Жұмыс орындарын аттестаттау (БЖЭОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ASD 4308 Авариялық құтқару іс Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NPAB 2217 Қауіпсіздіктің нормативтік - құқықтық аспектілері (В094 Санитарлық іс- шаралар бағыты бойынша) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SIZ 3304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TOPB 3304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TBE 3312 Электр қоңдырғыларды техника қауіпсіздігі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РТ 2211 Өңдірістік токсикология (6В11202 Инженерлік экология және энергетикадағы қауіпсізлік) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МК 2208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EOKSSM 2304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 3208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
4309 ZOSEFV Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PPN 3227 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OVPPS 4310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 4210 Еңбек қорғау (Электроэнергетика) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ӨҚ 4304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SUOT 6208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AORPED 6307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTPB 1107 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTUPO 4307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTCUP 4303 Ғарыштың байланыс кәсіпорыңдарында еңбек қорғау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 4310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BZh 2210 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PAB 2216 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
DPBOPO 6308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BTPP - 3304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OAV - 5303 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ARTPS 5307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PUNID 5301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
АОРВ 5304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTIE - 5206 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EOK 4115 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EOK 4115 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EVPZVR 5303 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTT 4239 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SMZRE 5305 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Автоматтандыру және басқару ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
TSA 2219 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TSA 3220 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SARZh 3301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BARZh 3302 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ASUPP 4312 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ISU 6302 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AZhZh 4309 Автоматтандыру жүйелерін жобалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ATK 2219 Автоматтандырудың техникалық құралдары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AEK 3220 Автоматика элементтері мен құралдары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BZhTZhSh 4311 Басқару жүйелерінің типтік жобалық шешімдері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTK 3229 Өлшеулердің техникалық кұралдары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
LSAR 3301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NSAR 3302 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BZhSN 4309 Басқару жүйелерінің сенімділігіниң негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ONSU 4310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ARZhE 4304 Автоматты реттеу жүйелерин есептеу Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ISU 6304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BOA 4305 Басқару объектілерін автоматтандыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OPABZh 4312 Өндірістік процестерді автоматтандырылған Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BZhKZh 3224 БЖ-дегі компьютерлік желілер Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PZhIN 4309 Программалық жабдықтаудың инженериясының негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhOZhP 3222 Жүйелік программалық жабдықтау және программалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhESОA 4312 ЖЭС объектілерін автоматтандырупәнінің Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AОTES 4312 А Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
STBMP 3221 Сандық техникаларды және басқару микробақытылауыштарын программалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
STBMP 2215 Сандық техникаларды және басқару микробақытылауыштарын программалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BZhMK 3306 Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TBZHN 2307 Таратылған басқару жүйелерің негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhTZhKAK 4310 Жылутехникалық жабдықтарды қорғау әдістері және құралдары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MKZh 3214 Мәліметтер қорларын жобалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MESUP 7302 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NITPSA 5303 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTIE 5306 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OP 1211 Оқу практика. AutoCAD-та жобалау, Solid Works/Компьютерлік графиканың негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
IKT 1105 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ICTSAU 5305 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhBZhOTON 4309 Жылуэнергетика және басқару жүйелеріндегі объекттерді тексеруден ӛткізу негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SZhKN4308 SCADA-жүйелерді құру негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AOU3308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ATTPP3307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MSZTO4317 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PSA4309 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TPRSU4310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AZhTN 3225 Ақпаратты жинау және тасымалдау негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EZhZh 3239 Есептеу жүйелері және желілері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
APN1204 Алгорітмдеу және программалау негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MKBZh2216 Мәліметтер қорларын басқару жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
VSS3224 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
KSSU3224 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОAP1204 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OIPO 4309 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OIPO3309 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ARZhE 4304 Автоматты реттеу жүйелерін есептеу Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SPOP3222 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MSSSB 2210 Метрология, стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TIР2214 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TP 2211 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PBD 1214 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РТ 2214 Программалау технологиялары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PBD 3214 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SUBD 3214 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EUA 2219 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EUA 3220 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MKSU 2307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OPSS4308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MKSU2307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MZISU3223 БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ ӘДІСТЕРІ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TIР3219 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MSSUK2210 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TSI3219 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MOA2217 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MOSU3303 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PSSA2215 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TP 2214 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MIOU 3303 Басқару объектілерін модельдеу және идентификациялау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

2021

Кафедрасы “ Жылу электр станциялары ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Өндірістік жылу технологиялары ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
6В07103 Жылуэнергетика Отын дайындау жүйелерінің режимі мен пайдаланылуы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
«7М07102 – Теплоэнергетика» (научно-педагогическая магистратура) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-«Жылуэнергетика» ZhPQ 3307 – «Жылутехнологиялық процестер мен қондырғылар» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-«Жылуэнергетика» ETOTZh 4311 –«Өндірістік кәсіпорындардың энергия тасымалдауыштарын өндіру және тарату жүйелері» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
для ГОП: D096-Коммуникации и ком. технологии;D098-Теплоэнергетика;D099-Электротехника и энергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
В062– «Электротехника және энергетика» HM1205 «Химия және жадығаттану» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
В062 –Электротехника и энергетика Направление подготовки: 6В07103 – «Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
В062 –Электротехника и энергетика Направление подготовки: 6В07103 – «Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 - Жылуэнергетика ZhTOB 2230 - «Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – «Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 -Жылуэнергетика мамандығы Инженерия және инженерлік іс Бағыты «ETEUO 4312 – Өндіріс кәсіпорындарының жылуэнергетикалық және жылутехнологиялық қондырғыларын пайдалану» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B073100 – Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау білім беру бағдарламасы «ZhZhN2218 - ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ НЕГІЗДЕРІ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B081200 – Ауылшаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету білім беру бағдарламасы «AShOOAZhZh 4803 – АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ОБЪЕКТІЛЕРІН ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ АВТОНОМДЫ ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В0717-Жылуэнергетика JEJSHRCB 4316 «ЖЫЛУ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ СУЛЫ-ХИМИЯЛЫҚ РЕЖІМДЕРІ ЖӘНЕ СУДЫ БАҚЫЛАУ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700-Жылуэнергетика SDKJN 4317 – «СУ ДАЙЫНДАУ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ ЖОБАЛАУ НЕГІЗДЕРІ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 -Жылуэнергетика ZhESO 2224 - «ЖЭС-ДАҒЫ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КӘСІПОРЫНДАРЫНДАҒЫ СУ ДАЙЫНДАУ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 -Жылуэнергетика «SOJMT 4319-СУ, ОТЫН ЖӘНЕ ЖАҒАР МАЙЛАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В11202 – «Инженерлік экология және энергетикадағы қауіпсіздік» HТ 1211 – Химиялық талдау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В11202 – «Инженерная экология и безопасность в энергетике» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В11201 – «Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» HIM 2206 – ХИМИЯ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B11201 – «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
В062– «Электротехника және энергетика» ZyEQM2216 «Жылуэнергетиканың құрылымдық материалдары» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
В062 –Электротехника и энергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 -Жылуэнергетика ЕZОАЖDZ 4307 – «ЭНЕРГИЯМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ ДЕРБЕС ЖҮЙЕЛЕРІ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – «Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Менеджмент және кәсіпкерлік ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
6B07107 - Инженерия саласындағы кәсіпкерлік ZhBZh 3302 – «ЖЕК – те бизнес жоспарлау» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – «Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 «Жылу энергетика» «ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» TPE 3235 «Табиғатты пайдалану экономикасы» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 - Жылу энергетикасы ЕЕ 4209 «Энергетика экономикасы» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» EАЕ 3235 «Экологиялық және өндірістік қауіпсіздіктің экономикалық аспектілері» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07107 – «Инженериядағы кәсіпкерлік» OEK 3235 «Электрондық коммерция негіздері» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В073100 –– «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» EP 3220 «ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – Теплоэнергетика EE 4209: - «ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07107 - «Предпринимательство в инженерии» TEIEP–1109 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07107 - «Предпринимательство в инженерии» KMSER-1109 «КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
Профильная магистратура - Автоматизация и управление, Теплоэнергетика, Электроэнергетика «Менеджмент» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07107 - Инженерия саласындағы кәсіпкерлік OСЕ-2205 « Цифрлы экономика негіздері» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800- Электрэнергетика FDN-4308 «Қаржыгер еместерге арналмаған қаржы» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07107 - Инженериядағы кәсіпкерлік ТEEP-2207 «Теориялық экономика және экономикалық практика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В06102- «Ақпараттық жүйелер» EPMO 4116 «ЭКОНОМИКА, КӘСІПКЕРЛІК, КӨШБАСШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800- Электроэнергетика, Ақпараттық жүйелер FDN-4308 «Қаржыгер еместерге арналған қаржы» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07107 - Инженериядағы кәсіпкерлік 4218 «Өндіріс менеджменті» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071800 – Электр энергетика; - 5В071700 – Жылу энергетика KMSER-2207 «Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму үлгісі» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B070200- Автоматтандыру және басқару мамандығы EОP 4209 -«Экономика және өндірісті ұйымдастыру» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07111- Ғарыштық техника және технологиялар мамандығы EP 4305 - «Кәсіпорын экономикасы» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В060200- «Информатика» EMIKT 4303 «АКТ САЛАСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070400- «Есептік техника және бағдарламалық қамтамасыз ету» EMIKT 4303 «АКТ САЛАСЫНДАҒЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B06103 – «Вычислительная техника и программное обеспечение», 6В06102 – «Информационные системы» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07107 - Инженерия саласындағы кәсіпкерлік мамандығы Эконометрика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
Майнор "Предпринимательские проекты и стартапы" Project Management, Agile және жобаларды басқарудың басқа да әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
Майнор "Предпринимательские проекты и стартапы" «Кәсіпкерлік жобалар: тәуекелдер, басқару және іске асыру» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В06102- «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша KN 4116 «КӘСІПКЕРЛІК НЕГІЗДЕРІ» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В06102- «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша EPMO 4116 «ЭКОНОМИКА, КӘСІПКЕРЛІК, КӨШБАСШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы бойынша TPE 3235 «Табиғатты пайдалану экономикасы» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
EPBP 6308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
VS 1215 МК 2208 «Мамандыққа кіріспе» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
КIVR 4305 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRPB 3213, 3227 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MVKEB 3115 Экология және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BZh 2210 Тіршілік қауіпсіздікті Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ORB 3222 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
DPBOPO 6308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РB 4210 - OUE 4303 5В071700 «Өндірістік қауіпсіздік» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OVPPS 4310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 4210 Еңбек қорғау (Электроэнергетика) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РВ 4243 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AORPED 6307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТ4210 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТ4210 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТРВ1107 АКТ саласындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТРВ1107 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRPB 3301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTUPO 4303 Өндірістік қалдықтары жоюдың техника және технологиясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BTPP 3224 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZOSPV-3304 - ОП 6В11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZOSPV 4301 - 5В073100 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МК 3221 - MK 2218 Апаттар медицинасы 6В11202 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МК 2208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OKZhTT 4303 Экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік қызметтерін ұйымдастыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ASD 4325 - AKI 4308 Авариялық құтқару ісі" Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TOOTAB 4302 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OS 3305 Еңбек гигиенасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OAVЕО 5303 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ARM 3305 Жұмыс орнын аттестациялау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ТТIE 5206 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BTPP 3304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PUNID 5301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PB (ESHu)2243 Өндірістік қауіпсіздік Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NIE 3223 6В11201 Энергия көздерінің жаңаруы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РT 2211 – 6B11201 Өндірістік токсикология Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОT 2210 – 6В11202 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
IIZOS-3306 - 0611201 Ластаушы заттардың шығу көздерін инветаризациялау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SMZRE 5305 - 6М071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTTB 3215 - ББ 6B11202 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EVPZVR 5304 - 7М11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SSUOT-4228 - ЕКВZZh - 4228 Қазіргі заманғы еңбекті қорғау менеджмент жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
APTPZ 5207– 07М11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OPTK 3224 - 6В11202 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PS 2303 - 6В11201 Өндірістік санитария Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OKN 3226 - 6В11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NPAB 2220- 06В11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhE-3227 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
АОРВ 5305 - 7M11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PAB 2216 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PVB 3226 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ЕКТК 3107 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ЕКТК 3107 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
KNKA 2220 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EG 2303 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТ4330 - 6В07103 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МSIIK 3303 - 6В11202 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
INKh 3308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Автоматтандыру және басқару ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде