Силлабустар

221

Кафедрасы “ Жаңғыртылатын және баламалы энергия көздері кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Электр энергетика кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Жылу энергетика кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Экология және инженериядағы менеджмент кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

2019

Кафедрасы “ Жаңғыртылатын және баламалы энергия көздері кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Электр энергетика кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Жылу энергетика кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
PTTA 3306 ЖЭС және АЭС бу турбиналары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PT 4307 ЖЭС-дағы табиғатты қорғау технологиялары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EOO 4311 ЖЭС негізгі жабдықтарын пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
RRETES 5305 ЖЭС жұмыс режимі және пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NTD 3302 Сығымдағыштар және жылу қозғалтқыштары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SPET 3223 ЖЭС және АЭС-да электр және жылу энергиясын өндіру жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TSTES 6208 ЖЭС жылу сұлбалары және оларды есептеу әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EMTES 5204 Энергия аудиті және ЖЭС мониторингі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PTES 5307 ЖЭС жобалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PENTO 7304 Кеуекті құрылымдарды пайдалану арқылы жылу алмасу жабдығының тиімділігі мен сенімділігін арттыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TPzhA 4312 ЖЭС-те тәсілдемелік құбылыстарды жүзеге асыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MMОTРU 4308 Жылуэнергетикалық процестер мен қондырғыларды модельдеу және оңтайландыру әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
KТТR 3211 Жылуэнергетикалық есептердегі компьютерлік технологиялар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ТОТ 2206 Жылу техникасының теориялық негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SOT 7302 Жылуэнергетиктерді кәсіби даярлаудағы заманауи білім беру технологиялары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TEU 2219 Энергетикалық қондырғылардағы жылуалмасу Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OPUNI 7303 Жылуэнергетикадағы ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NTPTT 5301 Жылуэнергетика және жылутехнологияның ғылыми-техникалық мәселелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Экология және инженериядағы менеджмент кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
IIVLV 3225 LZShKI - Ластаушы заттардың шығыу көздерін инветаризацялау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NIE - 2214 Энергия көздерінің жанаруы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PT 3222 Өндірістік токсикология Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EUBZh 3107 Экологиялық тұрақтылық және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MOPER -4306 Кәсіби және экологиялық қауптерді бағалау әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OZT 3208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTPKS 4201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
RET 4238 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OT 4315 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRPB 3301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTUPO 4318 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ARM 3307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
IKZE 1208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NB 5306 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AOPB 5304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTIE - 5206 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PUNID 5301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МК 2211 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МОРМР 2211 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PvB 3221 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRMZChS 4309 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EUBZh3107 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTT 4239 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTPKS 4201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

2020

Кафедрасы “ Жаңғыртылатын және баламалы энергия көздері кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Электр энергетика кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Жылу энергетика кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
5B071700-Теплоэнергетика ЖЭС-да технологиялық процестерді жүзеге асыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика ЖЭС көмекші құрал-жабдықтары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07103-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетики Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07103-Теплоэнергетика Техникалық термодинамика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика ЖЭС негізгі қондырғыларын пайдалану Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика ЖЭС жобалау негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07103-Теплоэнергетика Жылуэнергетикалық қондырғылар циклдерінің термодинамикалық негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Жылуэнергетикалық процестері мен қондырғыларын үлгілеу және тиімділеу әдістері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B071700-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B070200 - Автоматизация и управление Жалпы жылутехника Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5B070200 - Автоматизация и управление Жылу өндіруінің тәсілдемеліқ негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика Сұйық және газ механикасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07102 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07102 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6M071700 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07102 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07102 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7M07102 - Теплоэнергетика (научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101 – Электроэнергетика Жылутехника және жылуэнергетика негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07102-«Теплоэнергетика» (докторантура научная и педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8Д07102 – Теплоэнергетика, – 8Д07101 - Электроэнергетика, 8Д07103 – Автоматизация и управление, 8Д0 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07102-«Теплоэнергетика» (докторантура научная и педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07102-«Теплоэнергетика» (докторантура научная и педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101– «Электроэнергетика» (колледж біліміне негізделген ҚOT элементтерімен жеделдетілген оқыту) Жылутехника және жылуэнергетика негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101– «Электроэнергетика» (жоғары біліміне негізделген ҚOT элементтерімен жеделдетілген оқыту) Жылутехника және жылуэнергетика негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования на базе колледжа Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования на базе колледжа Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования на базе колледжа Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования на базе колледжа Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика ускоренное с применением ДОТ на базе высшего образования на базе колледжа Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Экология және инженериядағы менеджмент кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
ПVZV3225 Ластанушы заттардын шығу көздерінін инветаризациалау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PEM 2302 Өндірістік экологиялық мониторинг (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZOSPV 4308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
IKZE 2215 климаттың өзгеруі және жасыл экономика (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AZPNSP 4311 Өндірістегі бақытсыздық жағдайлармен мен кәсіби аурулар сараптамамасы (каз) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OS - 3305 Өңдірістік санитария (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 3207 Еңбек қорғау (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ORIVRP 4306 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ORB-3302 Радиациялық кауіпсіздік негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РТ 3121 Өндірістік токсикология (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MOPER - 4306 Кәсіби және экологиялық қауіптерді бағалау әдістері (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МК - 2211 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 2210 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRMZChS 4309 Төтенше жағдайдағы техникалық шешім әдісін қорғау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EUBZh 3107 Экологиялық тұрақтылық және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі (ТЭ) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PvB 3221 Өрт жарылыс кауіпсіздігі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRPB 3301 Өнеркәсіптік қауіпсіздігі техникалық реттеу (БЖЗОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTR 2310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 4304 Еңбек қорғау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 4210 Еңбек қорғау (информатика) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 3208 Еңбек қорғау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РВ 4243 Өңдірістік кауіпсіздік (ЭЭ) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OSPEB 4310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ARM 3226 Жұмыс орындарын аттестаттау (БЖЭОС) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ASD 4308 Авариялық құтқару іс Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NPAB 2217 Қауіпсіздіктің нормативтік - құқықтық аспектілері (В094 Санитарлық іс- шаралар бағыты бойынша) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SIZ 3304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TOPB 3304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TBE 3312 Электр қоңдырғыларды техника қауіпсіздігі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РТ 2211 Өңдірістік токсикология (6В11202 Инженерлік экология және энергетикадағы қауіпсізлік) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МК 2208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EOKSSM 2304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 3208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
4309 ZOSEFV Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PPN 3227 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OVPPS 4310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 4210 Еңбек қорғау (Электроэнергетика) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ӨҚ 4304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SUOT 6208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AORPED 6307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTPB 1107 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTUPO 4307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTCUP 4303 Ғарыштың байланыс кәсіпорыңдарында еңбек қорғау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 4310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BZh 2210 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PAB 2216 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
DPBOPO 6308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BTPP - 3304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OAV - 5303 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ARTPS 5307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PUNID 5301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
АОРВ 5304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTIE - 5206 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EOK 4115 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EOK 4115 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EVPZVR 5303 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OTT 4239 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SMZRE 5305 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

2021

Кафедрасы “ Жаңғыртылатын және баламалы энергия көздері кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Электр энергетика кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде

Кафедрасы “ Жылу энергетика кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
8Д07102 , 8Д07101 , 8Д07103, 8Д06101, 8Д06201,8Д07105 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07170 – Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
8D07102 – «Теплоэнергетика» (докторантура научно - педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – «Жылуэнергетика» ГАЗ ТУРБИНАЛАРЫ ЖӘНЕ БУГАЗ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070200 – Автоматтандыру және басқару Жалпы жылутехника Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070200 –Автоматизация и управление Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 – Энергообеспечение сельского хозяйства Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету Жылутехникасының теориялық негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101– Электроэнергетика Жылутехника және жылуэнергетика негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07107 – Энергоаудит және энергоменеджмент Жылуэнергетикалық қондырғылар Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В070200 – Автоматтандыру және басқару Жылу өндіруінің тәсілдемелік негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – Теплоэнергетика ДОТ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07107- «Инженериядағы каciпкерлi Сұйықгаздинамикасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В11202 - Энергетикадағы қауіпсіздік және инженерлік экология Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7MO7102 –Теплоэнергетика» (магистратура профильная) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – Теплоэнергетика» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101– «Электроэнергетика» ДОТ Жылутехника және жылуэнергетика негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – «Жылу энергетикасы» ( ҚОТ элементтерімен оқыту) Жылуландыру және жылулы желілері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
«7MO7102 –Теплоэнергетика» (магистратура научная и педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07101 – Электроэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – Теплоэнергетика 6 сем Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 –Жылуэнергетика ( ҚOT оқыту) ЖЭС-да технологиялы процестерді жүзеге асыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
7М07102 - «Теплоэнергетика» (магистратура научно-педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6B07107 - Энергоаудит и энергоменеджмент Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103 – Жылуэнергетика Заманауи жылуэнергетика негіздері (мамандыққа кіріспе) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – Жылуэнергетика ЖЭС жобалау негіздері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
«5В071700 – Жылуэнергетика ЖЭС-да технологиялық процестерді жүзеге асыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700-Жылу энергетикасы ЖЭС көмекші құрал-жабдықтары Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700-Жылуэнергетика ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРДАҒЫ ЖЫЛУМАССААЛМАСУ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700-Жылуэнергетика ЖЫЛУМАССААЛМАСУ Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6В07103-Жылу энергетикасы Техникалық термодинамика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700-Жылуэнергетика Сұйық және газ механикасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 - Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 - Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 – Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
6М071700 Теплоэнергетика (магистратура научная и педагогическая) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
5В071700 –Теплоэнергетика Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау

Кафедрасы “ Экология және инженериядағы менеджмент кафедрасы ”
Мамандықтың немесе білім беру бағдарламасының шифры мен атауы Атауы қаз. орысша ағылшын тілінде
EPBP 6308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
VS 1215 МК 2208 «Мамандыққа кіріспе» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
КIVR 4305 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRPB 3213, 3227 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
MVKEB 3115 Экология және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BZh 2210 Тіршілік қауіпсіздікті Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ORB 3222 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
DPBOPO 6308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РB 4210 - OUE 4303 5В071700 «Өндірістік қауіпсіздік» Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OVPPS 4310 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОТ 4210 Еңбек қорғау (Электроэнергетика) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РВ 4243 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
AORPED 6307 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТ4210 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТ4210 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТРВ1107 АКТ саласындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TRPB 3301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTUPO 4303 Өндірістік қалдықтары жоюдың техника және технологиясы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BTPP 3224 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZOSPV-3304 - ОП 6В11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZOSPV 4301 - 5В073100 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МК 3221 - MK 2218 Апаттар медицинасы 6В11202 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МК 2208 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OKZhTT 4303 Экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік қызметтерін ұйымдастыру Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ASD 4325 - AKI 4308 Авариялық құтқару ісі" Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TOOTAB 4302 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OS 3305 Еңбек гигиенасы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OAVЕО 5303 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ARM 3305 Жұмыс орнын аттестациялау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ТТIE 5206 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
BTPP 3304 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PUNID 5301 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PB (ESHu)2243 Өндірістік қауіпсіздік Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NIE 3223 6В11201 Энергия көздерінің жаңаруы Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
РT 2211 – 6B11201 Өндірістік токсикология Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ОT 2210 – 6В11202 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
IIZOS-3306 - 0611201 Ластаушы заттардың шығу көздерін инветаризациялау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SMZRE 5305 - 6М071800 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
TTTB 3215 - ББ 6B11202 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EVPZVR 5304 - 7М11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
SSUOT-4228 - ЕКВZZh - 4228 Қазіргі заманғы еңбекті қорғау менеджмент жүйелері Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
APTPZ 5207– 07М11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OPTK 3224 - 6В11202 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PS 2303 - 6В11201 Өндірістік санитария Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OKN 3226 - 6В11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
NPAB 2220- 06В11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ZhE-3227 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
АОРВ 5305 - 7M11201 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PAB 2216 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PVB 3226 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
ЕКТК 3107 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
KNKA 2220 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
EG 2303 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТ4330 - 6В07103 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТРВ1107 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
МSIIK 3303 - 6В11202 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТРВ1107 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
INKh 3308 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
IIZOS-3306 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
PS 2303 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
Охрана труда Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
OТ 4330 Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау
Для всех образовательных программ: 6В07103 – Теплоэнергетика, 6В07113 – Энергоаудит и энергоменеджм ЖБП ЖОО КОМПОНЕНТІНІҢ МОДУЛІ (ЭТИКА ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТ, ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ӨМІР ҚАУІПСІЗДІГІ, ЭКОНОМИКА, КӘСІПКЕРЛІК, КӨШБАСШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯ НЕГІЗДЕРІ) Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау Құжат мәтінін қарау