Бос білім гранттарын тағайындау конкурсының нәтижелері (2022 ж. шілде)


28.07.2022 Все объявления


"АЭжБУ" коммерциялық емес АҚ студенттердің өтініштерін тексеру мәртебесін көрсете отырып, "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін бос білім беру гранттарын беруге арналған конкурстың нәтижелері туралы хабарлайды. 

ЖЭБЖИ тексеру мәртебесі

ЭЭИ тексеру мәртебесі

ТҒИИ тексеру мәртебесі

АТИ тексеру мәртебесі

ДПО статус рассмотрения