Білім беру бағдарламалары

Оқу бағдарламалары топтары Білім беру бағдарламасы
Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Электр техникасы және энергетика
Электр энергетикасы
Механика және металл өңдеу
Аспап жасау
Жылу энергетикасы
Жылу энергетикасы
Автоматтандыру және басқару
Автоматтандыру және басқару
Ғарыштық инженерия
Ғарыштық техника және технологиялар