Қабылдау ережелері

Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамына оқуға қабылдау ережелері (қазақ тілінде)

Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамына оқуға қабылдау ережелері (орыс тілінде)

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамына оқуға қабылдау ережелері

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамына оқуға қабылдау ережелері

Жатақханалардағы ішкі тәртіп туралы ереже