Элективті пәндер каталогы

Жылу энергетикасы
Электр энергетикасы
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 8D062 – Телекоммуникациялар 8D06201- "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2019-2020 жылға қабылданатын білім алушыларға арналған 8D06201 - "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің элективті пәндер және пәндер каталогы 8D062 - Телекоммуникациялар.
2019-2020 жылға қабылданатын білім алушыларға арналған 8D071- Инженерия және инженерлік іс бағытының 8D07101- «Электр энергетика» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2020-2021 жылға қабылданатын білім алушыларға арналған 8D071- Инженерия және инженерлік іс бағытының 8D07101- «Электр энергетика» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2021-2022 жылға қабылданатын білім алушыларға арналған 8D071- Инженерия және инженерлік іс бағытының 8D07101- «Электр энергетика» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
ENERGO UNIVERSITY