Ғылыми кеңес

«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Ғылыми кеңесінің ғылыми хатшысы PhD, доцент Бегімбетова Айнұр Серікбайқызы

Телефоны:+7(727)3231175 (1302), А оқу ғимараты, 211 кабинеті.

e-mail: a.begimbetova@aues.kz

1. Ғылыми кеңес – университетті басқарудың жоғары алқалы органы.

2. Ғылыми кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, «Жоғары оқу орнының Ғылыми кеңесі қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту және оны сайлау тәртібі туралы» осы Ережені, сондай-ақ АЭжБУ КеАҚ Жарғысын басшылыққа алады.

3. Ғылыми кеңестің өкілеттік мерзімі – 3 жыл.

Ғылыми кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, жоғары оқу орнының Ғылыми кеңесі қызметінің үлгілік қағидаларын, Қоғам Жарғысын басшылыққа алады. Ғылыми кеңестің қызметі оның құзыретіне кіретін мәселелерді ұжымдық талқылаудың жариялылығына негізделеді.

4. Ғылыми кеңестің құрамы 3 жыл мерзімге сайланады және мүшелерінің тақ санынан тұрады. Қажеттілігіне қарай жалпы жиналыстың шешімімен оның құрамына жекелеген өзгерістер енгізілуі мүмкін.

5. Ғылыми кеңестің төрайымы Ректор болып табылады.

Төрайым болмаған жағдайда оның міндеттерін орынбасары – Академиялық қызмет жөніндегі проректор атқарады.

6. Ғылыми Кеңестің құзыретіне келесілер кіреді:

- ЖОО құрылымын бекіту;

- ЖОО Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

- ЖОО-ның оқу және ғылыми бөлімшелерін (зертханалар, кафедралар, институттар және т. б.) құру, қайта ұйымдастыру және тарату бойынша ұсыныстар енгізу;

- ЖОО даму тұжырымдамасын анықтау;

- ЖОО-ның оқу-тәрбие, ғылыми-зерттеу және шаруашылық қызметін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

-Ректордың, проректорлардың, құрылымдық бөлімшелер басшыларының оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, қаржы, шаруашылық, ақпараттық және халықаралық қызметті жүргізудің нысандары мен әдістері туралы жыл сайынғы есептерін тыңдау;

-оқулықтар мен оқу құралдарын және оқу-әдістемелік әзірлемелерді қарау және басып шығаруға ұсыну;

- ақылы бөлімнен студенттерді білім грантына және экстернат нысанында оқуға ауыстыру туралы шешім қабылдау;

-диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттар мен докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін-кеңес берушілерін бекіту;

- ЖОО-ның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды ұйымдастыру;

- бюджеттен тыс қаражатты пайдалану тәртібін, сондай-ақ ақылы білім беру қызметтерін көрсету және өндірілетін өнімді өткізу арқылы ЖОО алатын кірістерді қайта инвестициялау бағыттарын айқындау;

- ғалымдар мен құрметті атақтарды, атаулы стипендиялар мен сыйлықтарды бекіту және беру;

- ЖОО жұмыскерлерін, шығармашылық ұжымдарды үкіметтік наградалар мен құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселелерді қарау;

- алқалы шешімді талап ететін ЖОО-ның ағымдағы қызметінің өзге де мәселелерін қарау.

7. Ғылыми кеңестің отырыстары бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес айына бір рет өткізіледі. Қажет болған жағдайда Ғылыми кеңестің отырыстары жоспардан тыс қосымша өткізілуі мүмкін.

АЭжБУ КеАҚ Ғылыми кеңесі туралы ереже 

АЭжБУ КеАҚ Ғылыми кеңесінің құрамы

Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынатын басылымдардың тізбесі

Ізденушілер үшін құжаттар тізімі

Ғылыми еңбектер тізімін рәсімдеу үлгісі

Ғылыми кеңестің жылдар бойынша жұмыс жоспары

Ғылыми атақ (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесі

Ғылыми атақ  (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережесіне 1-қосымша 

Ғылыми атақтар беруге үміткерлер 

18.11.20

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №128 бұйрығымен бекітілген Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы    16 наурыздағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Университет Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті Ғылым және коммерцияландыру департаментінің ғылыми қызметкері, э.ғ.к. Ринат Абдыкадырович Жамбаев 08.00.00 – «Экономика» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алуы үшін оның анықтамасы мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

16.02.21

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, АЭжБУ КеАҚ Ғылыми кеңесі Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің «Тіл білімдері» кафедрасының  доценті, 13.00.02 – «Оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі» (білім беру салалары мен деңгейлері бойынша) мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының кандидаты Найля Смадьяровна Саньяроваға 13.00.00 – «Педагогика»  мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

25.03.21

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Университет Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының  доценті, т.ғ.к. Клара Тагаевна Сауановаға 05.13.00 – «Информатика, есептеу техникасы және басқару»  мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

07.10.2021

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің Электрмен жабдықтау және энергияның жаңғыртылатын көздері кафедрасының доценті, «Аграрлық техника және технология» мамандығы бойынша  PhD  докторы Айгул Журсиновна Сагындиковаға  05.09.00 – «Электр техникасы» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектердің тізімі (2-қосымша)

22.12.2021

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Ғылыми кеңес Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің «Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі» кафедрасының  доценті, "Экология" мамандығы бойынша PhD докторы Айнур Серикбаевна Бегимбетоваға 03.02.00 – «Экология»  мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

14.02.2022

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Университет Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің Ғылым және коммерцияландыру департаментінің ғылыми қызметкері, э.ғ.к. Ринат Абдыкадырович Жамбаевқа  08.00.00 - "Экономика" мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

05.04.2022

Профессор ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Университет Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің "Ақпараттық жүйелер және киберқауіпсіздік" кафедрасының  доценті, "Информатика, Есептеу техникасы" мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты Сахыбай   Тынымбаевқа 05.13.00 –"Информатика, Есептеу техникасы, басқару " мамандығы бойынша профессор ғылыми атағын беру үшін анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

14.05.2022

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің «Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының доценті, 05.22.06 - Темір жол, темір жолдарды іздестіру және жобалау мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты Гүлім Рысқазықызы Бергенжановаға 05.14.00 – «Энергетика» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) - ғылыми атағын беру үшін анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады, ,.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

Scopus ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

25.05.2022

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Ғылыми кеңес Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің "Инженерлік экология және еңбек қауіпсіздігі" кафедрасының доценті, "Экология" мамандығы бойынша PhD докторы Айнур Серикбаевна Бегимбетоваға  05.26.00 - "Адам қызметінің қауіпсіздігі" мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

Шетелдік басылымдардағы жарияланымдар тізімі 

26.05.2022

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру ережелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 қаңтардағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Ғылыми кеңес Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің «Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік» кафедрасының  доценті, "Жылу энергетикасы" мамандығы бойынша т.ғ.к. Мадина Бирлесовна Алияроваға 05.14.00 – «Энергетика»  мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

14.09.2022

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 наурыздағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті "Математика және математикалық модельдеу" кафедрасының доценті, "Математика" мамандығы бойынша PhD докторы Гүлмира Қажымұратқызы Василина   01.01.00 – "Математика" мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу үшін анықтама мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырды.

Анықтама (1-қосымша)
Ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

Scopus жарияланымдарының тізімі  (2-Қосымша)

7.12.2022

Доцент (доцент) ғылыми атағын алуға конкурс

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген Ғылыми атақтарды (доцент (доцент), профессор) беру ережесіне сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 қаңтардағы № 15 бұйрығымен Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және коммуникациялар университетіне кафедра доцентінің сертификаты мен ғылыми еңбектер тізімі беріледі. IT-инженерия кафедрасы, PhD Досжанова Әлия Амантайқызына ғылыми атақ беру үшін – 05.13.00 – «Информатика, есептеу технологиялары және менеджмент» мамандығы бойынша доцент (доцент).

Анықтама (1-қосымша)

Ғылыми еңбектер тізімі (2-қосымша)

26.05.2023

Доцент (доцент) ғылыми атағын алуға конкурс

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31-наурызында №128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар беру қағидаларына (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16- қаңтарындағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, анықтама мен ғылыми еңбектер тізімін орналастырады, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы Университетінің Ақпараттық жүйелер және киберқауіпсіздік кафедрасының профессоры, Есептеу техникасы мамандығы бойынша т.ғ.к. Тынымбаева Сахыбайға 21100 – Компьютерлік ғылымдар және информатика мамандығы бойынша профессор ғылыми атағын беру үшін.

Анықтама (1-Қосымша)

Ғылыми еңбектер тізімі (2-қосымша)

Шетелдік басылымдардағы жарияланымдар тізімі 

26.05.2023

Доцент (доцент) ғылыми атағын алуға конкурс

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің16 - 2019 жылғы № 15 бұйрығына өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің телекоммуникациялар және ғарыш инженериясы институтының директоры, «Механика» мамандығы бойынша PhD докторы Алипбаев Куаныш Арингожаевич 10200 «Физика ғылымдары» мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін университет ғылым және коммерцияландыру департаментінің ғылыми қызметкерінің анықтамасы мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Анықтама (Қосымша 1 )
Ғылыми еңбектер тізімі (Қосымша 2)

26.05.2023

Профессор ғылыми атағын алу

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31-наурызында №128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар беру қағидаларына (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16- қаңтарындағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, анықтама мен ғылыми еңбектер тізімін орналастырады, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы Университетінің Инженериядағы менеджмент және кәсіпкерлік кафедрасының доценті, Жылуэнергетика мамандығы бойынша PhD Абильдинова Сауле Кианбековнаға 20700 – Қоршаған ортаны қорғау инженері мамандығы бойынша профессор ғылыми атағын беру үшін.
Анықтама (1-Қосымша)
Ғылыми еңбектер тізімі (2-қосымша)

Scopus ғылыми еңбектерінің тізімі (2-қосымша)

26.05.2023

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алуға конкурс
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген Ғылыми атақтар (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) беру қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16- қаңтарындағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің Ғарыштық инженерия кафедрасының меңгерушісі, доцент, Наноматериалдар және нанотехнологиялар мамандығы бойынша PhD докторы Төлендіұлы Санат 20500 – Материалдар инжинирингі ғылыми бағыттарының жіктеуішіне сәйкес мамандық бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін анықтамасы мен ғылыми еңбектерінің тізімін орналастырады.

Анықтама (1-Қосымша)
Ғылыми еңбектер тізімі (2-қосымша)

20.09.2023

Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу конкурсы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 128 бұйрығымен бекітілген ғылыми атақтар беру ережесіне (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 16 қаңтардағы №15 бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің  ғылыми кеңесі, " Жылу энергетикалық қондырғылар " кафедрасының қауымдастырылған профессор – оқытушысы , 6D071700 "Жылу энергетика" мамандығы бойынша PhD докторы Бондарцев Давид  – 20300 "Машина жасау" мамандығы (20305-Энергетика және машина жасау) бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын беру үшін ғылыми еңбектер және халықаралық рецензияланған басылымдардағы жарияланымдар  тізімін орналастырады.

Анықтама (№1 Қосымша)
Халықаралық рецензияланған басылымдар тізімі (2-қосымша)
Ғылыми еңбектер тізімі