Білім беру бағдарламалары

Оқу бағдарламалары топтары Білім беру бағдарламасы
Ақпараттық технологиялар
Информатика
Ақпараттық жүйелер
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар (бейінді магистратура)
Электр техникасы және энергетика
Жаңартылатын энергетиканың заманауи және инновациялық технологиялары
Электр энергетикалық жүйелер
Электр энергетикасы
Жылу энергетикасы
Жылу энергетикасы
Автоматтандыру және басқару
Автоматтандыру және басқару
Механика және металл өңдеу
Аспап жасау
Ғарыштық инженерия
Ғарыштық техника және технологиялар
Санитарлы-профилактикалық шаралары
Өмір тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

Бағыттар Оқу ұзақтығы Оқу тілі
Бейінді 1 жыл / 1,5 жыл Қазақша
Ғылыми-педагогикалық 2 жыл Қазақша