Білім беру бағдарламалары

ББ ТОПТАРЫ: В057-АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Информатика

Ақпараттық жүйелер

Есептеу техника және бағдарламалық қамтамасыз ету

Бағдарламалық инженерия

В058-АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Қаржы құрылымдарының ақпараттық қауіпсіздігі

В059-КОММУНИКАЦИЯ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Электрондық инженерия

В063-ЭЛЕКТР ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ АВТОМАТТАНДЫРУ

Автоматтандыру және басқару

Автоматизация и управление бизнес-процессами

В064-МЕХАНИКА ЖӘНЕ МЕТАЛЛ ӨҢДЕУ

Аспап жасау

Робототехникадағы бақылау-өлшеу аспаптары мен жүйелері

Биотехникалық және медициналық жүйелер мен құрылғылар

Робототехникалық жүйелер

В067-ӘУЕ КӨЛІГІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Ғарыштық техника және технологиялар

Ғарыштық инженерия

В183-АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету

Агроөнеркәсіптік объектілерді электрмен жабдықтаудың гибридті жүйелері

В094-САНИТАРЛЫҚ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАР

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

Экологиялық инженерия және энергетикалық қауіпсіздік

Өнеркәсіптік қауіпсіздік

В062-ЭЛЕКТР ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКА

Жылуэнергетика

Энергия аудиті және энергия менеджменті 

Энергоснабжение нефтегазоперекачивающих комплексов

Автоматизированные электромеханические системы

Электр энергетикасы

Электр энергетикадағы энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін Smart технологиялармен басқару және интеграциялау

Электр энергетикалық жүйелер

Жаңартылатын энергетиканың заманауи және инновациялық технологиялары

Гидроэнергетика

Жүйелік инженерия

Инженериядағы кәсіпкерлік