Білім беру бағдарламалары

ББ ТОПТАРЫ: В057-АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Информатика

Ақпараттық жүйелер

Есептеу техника және бағдарламалық қамтамасыз ету

В058-АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

В059-КОММУНИКАЦИЯ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Электрондық инженерия

Арнайы телекоммуникация

В063-ЭЛЕКТР ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ АВТОМАТТАНДЫРУ

Автоматтандыру және басқару

В064-МЕХАНИКА ЖӘНЕ МЕТАЛЛ ӨҢДЕУ

Аспап жасау

Робототехникадағы бақылау-өлшеу аспаптары мен жүйелері

В067-ӘУЕ КӨЛІГІ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Ғарыштық техника және технологиялар

Ғарыштық инженерия

В183-АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету

Агроөнеркәсіптік объектілерді электрмен жабдықтаудың гибридті жүйелері

В094-САНИТАРЛЫҚ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАР

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

Экологиялық инженерия және энергетикалық қауіпсіздік

Өнеркәсіптік қауіпсіздік

В062-ЭЛЕКТР ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКА

Энергия аудиті және энергия менеджменті 

Электр энергетикасы

Электр энергетикадағы энергия үнемдеу мен энергия тиімділігін Smart технологиялармен басқару және интеграциялау

Электр энергетикалық жүйелер

Жаңартылатын энергетиканың заманауи және инновациялық технологиялары

Инженериядағы кәсіпкерлік

В162-ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА

Жылуэнергетика