Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсы


Результаты конкурса «О присуждении вакантных образовательных грантов для оплаты высшего или послевузовского образования согласно решения коллективного органа вуза (лето 2023 г.)

АТИ гранттары
ТҒИИ гранттары
ЭЭИ гранттары
ЖЭБЖИ гранттары
ЖКБД гранттары

Список претендентов по институтам и департаменту послевузовского образования для участия в конкурсе на присуждение вакантных образовательных грантов для оплаты высшего или послевузовского образования по итогам весенней сессии 2022-2023 учебного года

АТИ гранттары
ТҒИИ гранттары
ЭЭИ гранттары
ЖЭБЖИ гранттары
ЖКБД гранттары

Конкурс на присуждение вакантных образовательных грантов по итогам весенней сессии 2022-2023 учебного года

АТИ гранттары
ТҒИИ гранттары
ЭЭИ гранттары
ЖЭБЖИ гранттары
ЖКБД гранттары

Результаты конкурса на присуждение вакантных образовательных грантов по итогам зимней сессии 2022-2023 учебного года

Ғылыми кеңес ұсынған АТИ студенттерінің тізімі
Ғылыми кеңес ұсынған ТҒИИ студенттерінің тізімі
Ғылыми кеңес ұсынған ЭЭИ студенттерінің тізімі
Ғылыми кеңес ұсынған ЖЭБЖИ студенттерінің тізімі
Ғылыми кеңес ұсынған ЖКБД магистранттарының тізімі

Список претендентов по институтам и департаменту послевузовского образования для участия в конкурсе на присуждение вакантных образовательных грантов для оплаты высшего или послевузовского образования по итогам зимней сессии 2022-2023 учебного года

АТИ гранттары
ТҒИИ гранттары
ЭЭИ гранттары
ЖЭБЖИ гранттары
ЖКБД гранттары

Конкурс на присуждение вакантных образовательных грантов по итогам зимней сессии 2022-2023 учебного года

АТИ гранттары
ТҒИИ гранттары
ЭЭИ гранттары
ЖЭБЖИ гранттары
ЖКБД гранттары
Список претендентов для участия в конкурсе на присуждение вакантных образовательных грантов для оплаты высшего или послевузовского образования (июнь 2022 г.)

АТИ гранттары
ТҒИИ гранттары
ЭЭИ гранттары
ЖЭБЖИ гранттары
ЖКБД гранттары

Высвободившиеся вакантные образовательные гранты НАО АУЭС на 2021-2022 учебный год по итогам весенней сессии

АТИ гранттары
ТҒИИ гранттары
ЭЭИ гранттары
ЖЭБЖИ гранттары
ЖКБД гранттары

Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижелері (қаңтар 2022 ж.)

АТИ гранттары
ТҒИИ гранттары
ЭЭИ гранттары
ЖЭБЖИ гранттары
ЖКБД гранттары

Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім ақысын төлеу үшін бос білім беру гранттарын беру конкурсына қатысуға үміткерлердің тізімі (2022 ж. қаңтар)

АТИ гранттары
ТҒИИ гранттары
ЭЭИ гранттары
ЖЭБЖИ гранттары
ЖКБД гранттары

Қысқы сессия қорытындысы бойынша АЭжБУ 2021/2022 оқу жылына босаған бос білім беру гранттары

АТИ гранттары
ТҒИИ гранттары
ЭЭИ гранттары
ЖЭБЖИ гранттары
ЖКБД гранттары

Бос гранттар (бакалавриат+магистратура)

Список обладателей вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения послевузовского образования по итогам летней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года (лето 2021)

Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижелері

Ғылыми кеңес ұсынған АТИ студенттерінің тізімі
Ғылыми кеңес ұсынған ЭЭИ студенттерінің тізімі
Ғылыми кеңес ұсынған ТҒИИ студенттерінің тізімі
Ғылыми кеңес ұсынған ЖЭБЖИ студенттерінің тізімі
Ғылыми кеңес ұсынған ЖКБД магистранттарының тізімі

Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін бос білім беру гранттарын беру конкурсына қатысуға үміткерлердің тізімі

АТИ бойынша GPA қоса берілген үміткерлер тізімі
ЭЭИ бойынша GPA қоса берілген үміткерлер тізімі
ТҒИИ бойынша GPA қоса берілген үміткерлер тізімі
ЖЭБЖИ бойынша GPA қоса берілген үміткерлер тізімі
ЖКБД бойынша GPA қоса берілген үміткерлер тізімі

АЭжБУ 2020/2021 оқу жылына босаған бос білім беру гранттары (2021 жылғы 8 шілде)

Электр энергетика және электр техника институты бойынша
Жылу энергетика және басқару жүйелері институты бойынша
Телекоммуникация және ғарыштық инженерия институты
Ақпараттық технологиялар институты
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті

Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижелері

АЭжБУ Ғылыми кеңесі бекіткен ЖЭБЖИ студенттерінің тізімі (12.01.21)
АЭжБУ Ғылыми кеңесі бекіткен ЭЭИ студенттерінің тізімі (12.01.21)
АЭжБУ Ғылыми кеңесі бекіткен ТҒИИ студенттерінің тізімі (12.01.21)
АЭжБУ Ғылыми кеңесі бекіткен АТИ студенттерінің тізімі (12.01.21)
АЭжБУ Ғылыми кеңесі бекіткен магистранттар тізімі (12.01.21)
АЭжБУ Ғылыми кеңесі бекіткен бос гранттарды қайта бөлу тізімі
ҚР БҒМ Бос білім беру гранттарын беру туралы бұйрығы (23.04.2021)
2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындысы бойынша жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары иегерлерінің тізімі (23.04.2021)
2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары иегерлерінің тізімі (23.04.2021)

2020-2021 оқу жылы

Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысуға үміткер студенттердің тізімі

В057-Ақпараттық технологиялар ББ тобы бойынша бос гранттар (09.01.21)
В063-Электр техника және автоматтандыру және В162-Жылу энергетикасы ББ топтары бойынша бос гранттар (09.01.21)
В062-Электр техника және энергетика ББ тобы бойынша бос гранттар
В059-Коммуникация және коммуникациялық технологиялар ББ тобы бойынша бос гранттар (09.01.21)
Магистратура ББ тобы бойынша бос гранттар (09.01.21)

2019-2020 оқу жылы

2020-2021 оқу жылына босаған бос білім беру гранттары (15.06.20)
АЭжБУ Ғылыми кеңесі бекіткен бос гранттарды қайта бөлу тізімі (01.07.20)