Элективті пәндер каталогы

Элективті пәндер каталогы:

2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В071-инженерия және инженерлік іс бағытының 6В07101 - Электр энергетика білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонетінің пәндері және элективті пәндер каталогы
2019-2020 жылдарға арналған 5В071800 Электр энергетикасы мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы
2019-2020 жылға арналған таңдау бойынша пәндер каталогы 5В071800 Электроэнергетика мамандығы
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В062 – Телекоммуникациялар 6B06201- "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В062 – Телекоммуникациялар 6B06202- "Инфокоммуникациялық технологиялар және жүйелер" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В062 – Телекоммуникациялар 6B06203- "Арнайы электрбайланыс" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2019-2020 жылға қабылданатын білім алушыларға арналған 6B06201 - "Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің элективті пәндер және пәндер каталогы 6В062 - Телекоммуникациялар.
2019-2020 жылға қабылданатын білім алушыларға арналған 6B06202 - "Инфокоммуникациялық технологиялар және жүйелер" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің элективті пәндер және пәндер каталогы 6В062 - Телекоммуникациялар.
2019-2020 жылға қабылданатын білім алушыларға арналған 6B06203 - "Арнайы электрбайланыс" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің элективті пәндер және пәндер каталогы 6В062 - Телекоммуникациялар.
2019-2020 жылға қабылданатын студенттерге арналған 6В071 Инженерия және инженериялық іс бағытының, 6B07108 – Автоматтандыру және басқару білім беру бағдарламасы бойынша татаңдамалы пәндердің тізімдемесі каталогы.
2020-2021 жылға қабылданатын студенттерге арналған 6В071 Инженерия және инженериялық іс бағытының, 6B07108 – Автоматтандыру және басқару білім беру бағдарламасы бойынша татаңдамалы пәндердің тізімдемесі каталогы.
202-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В071-Инженерия және инженерлік іс бағытының 6В07118 - Жаңғыртылатын энергияның заманауи және иннвациялық технологиялары
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В087- Агроинженерия бағытының 6В08702 -Агроөнеркәсіптік объектілерді электрмен жабдықтаудың гибридті жүйелері
2019-2020 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В07103- "Жылу энергетика" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің элективті пәндер және пәндер каталогы 6В071-Инженерия және инженерлік Іс бағыты.
2023-2024 жылы қабылданған студенттер үшін 6В058 - "Ақпараттық қауіпсіздік" бағыты 6B06306 - "Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері" білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндер каталогы
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7M071 – "Инженерия және инженерлік іс" бағытының 7М07105 - "Автоматтандыру және басқару" (Ғылыми-педагогикалык) білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер ката
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7M071 – "Инженерия және инженерлік іс" бағытының 7М07113 - "Автоматтандыру және басқару" (бағыты-бейіндік) білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2019-2020 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 6В11201 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер ка
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 6В11201 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер ка
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В087- Агроинженерия бағытының 6В08701- Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету
2019-2020 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 6В11202 «Энергетикадағы қауіпсіздігі және инженерлік экология» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пән
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 6В11202 «Энергетикадағы қауіпсіздігі және инженерлік экология» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәнд
2019-2020 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В071 Инженерия және инженериялык iс бағытынын 6В07107- "Инженериядагы каciпкерлiк". білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндер каталогы.
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В071-инженерия және инженерлік іс бағытының 6М07118 - Жаңғыртылатын энергияның заманауи және инновациялық технологиялары ЖОО компонетінің пәндері және элективті пәндер каталогы
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В071-инженерия және инженерлік іс бағытының 6В07102 - Электр энергетикасында энергия үнемділігін және Smart технологиясымен біріктіру және басқару білім беру бағдарламасы
6В07101 элект энергетика
6В07102 Электр энергетикасында энергия үнемділігін және энергия тиімділігін Smart технологиясымен біріктіру және басқару
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В071 – Инженерия және инженерлік іс бағытының 6В07119- "Электр энергетикалық жүйелер" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2019-2020 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6B061 –«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» бағытының 6В06102 – «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6B061 –«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» бағытының 6В06102 – «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В06103 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің элективті пәндер және пәндер каталогы, 6В061 Ақпараттық және комуникациялық технологияла
2020-2021 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В062 Телекоммуникациялар бағытының 6В06205 «Электрондық инженерия» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы.
2021-2022 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 6В11201 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер кат
2021-2022 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 7М11201 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер кат
2021-2022 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 7М11201 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер кат
2021-2022 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 6В11202 «Энергетикадағы қауіпсіздік және инженерлік экология» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер к
2021-2022 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының «6В11203 Өнеркәсіптік қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы
2022-2023 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 7М11201 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер кат
2022-2023 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 7М11201 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер кат
2022-2023 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 6В11202 «Энергетикадағы қауіпсіздік және инженерлік экология» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер к
2022-2023 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының «6В11203 Өнеркәсіптік қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы
2022-2023 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 6В11201 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер кат
2022-2023 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 6В11202 «Энергетикадағы қауіпсіздік және инженерлік экология» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер к
2022-2023 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 6В112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының «6В11203 Өнеркәсіптік қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер каталогы
2022-2023 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 7М11201 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер кат
2022-2023 жылға қабылданған білім алушыларға арналған 7М112 «Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау» бағытының 7М11201 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы бойынша ЖОО компонентінің пәндері және элективті пәндер кат
2022-2023 оқу жылындағы талапкерлерге арналған «6В07103-Жылуэнергетика» білім беру бағдарламасына арналған пәндер каталогы мен университеттік компоненттер
2022-2023 оқу жылындағы талапкерлерге арналған «6В07103-Жылуэнергетика» білім беру бағдарламасына арналған пәндер каталогы мен университеттік компоненттер
2022-2023 жылға қабылданатын студенттерге арналған 6В071 Инженерия және инженериялық іс бағытының, 6B07126 «Мұнай және газ айдау кешендерін энергиямен жабдықтау» білім беру бағдарламасы бойынша таңдамалы пәндердің тізімдеме каталогы.